Skip to content

World Challenge Day 2018

P5304935

Po celom svete sa mestá, organizácie, ale aj jednotlivci zapojili do medzinárodnej akcie World Challenge Day 2018. Ani v tomto roku Mestská časť Košice – Juh nechýbala na tomto najväčšom športovom podujatí. Tento deň je predovšetkým dňom športu, ktorý formuje uvedomelosť a nadšenie pre zdravý a aktívny životný štýl obyvateľov. Podmienkou bolo 15 minút intenzívneho športovania ako napr. rýchla chôdza, rôzne druhy športu, hry, športovo – telovýchovné aktivity a pod. Na našom T – Systems Športovo zábavnom areáli sa stretli malí nadšenci a spoločne ukázali, že im je šport blízky, ale hlavne prináša radosť a dobrú náladu.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO