Skip to content

Začipovanie psov v osadách

V košických rómskych osadách žije niekoľko stoviek zvierat, najmä psov v nevhodných podmienkach.
Od novembra 2019 je v platnosti povinnosť majiteľov psov zabezpečiť začipovanie, kedy je pes evidovaný v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Nakoľko v osadách žijú sociálne slabší obyvatelia, nie je v ich možnostiach finančne zabezpečiť tento úkon.
V marci 2023 bolo odobratých 9 psov z osady ( OZ PSY ULICE).
Mestská časť Košice – Juh hľadala možnosti ako túto problematiku začať riešiť. V spolupráci s Občianskym združením Prodog pre psíkov bolo výjazdovo začipovaných 9 psov z osady, ošetrených na mieste 5 psov a odobratých 6 šteniat, ktoré boli umiestnené v spolupráci s inými občianskymi združeniami.
Nie je nám jedno v akých podmienkach tieto psy prebývajú a preto chceme v tejto činnosti naďalej pokračovať. Budúci týždeň OZ Prodog pre psíkov naplánovali vakcináciu psov v osade a postupnú kastráciu niektorých sučiek.
Často spolupracujeme aj s mestskou políciou pri odchytení túlavých psov a následne s hľadaním dočasných alebo trvalých domovov. Najlepším riešením z nášho pohľadu je postupná kastrácia psov a zvýšená kontrola v osadách, aby nedochádzalo k ich nekontrolovanému množeniu.