Skip to content

Návšteva z XIII.obvodu mesta Budapešť

IMG_4414

Mestská časť Košice – Juh privítala v dňoch 15-16.10.2015 odbornú delegáciu z úradu samosprávy XIII. obvodu mesta Budapešť. Pani prednostka JUDr. Henrieta Pagáčová v úvode oboznámila delegáciu s ich programom a v krátkosti predstavila činnosti mestskej časti.  Pripravené boli zaujímavé prezentácie a kultúrny program. Nový prednosta pán Dr. Sándor Bujdosó sa zaujímal o témy zo sociálnej i kultúrnej oblasti, na ktoré mu zamestnanci mestskej časti ochotne odpovedali. Navštívili naše zariadenia ako Spoločensko – relaxačné centrum aj T-Systems Športovo-zábavný areál. Nevynechali ani návštevu Kulturparku.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO