Skip to content

Zapojili sme sa do mierovej výzvy

Dnes sme zapálili sviečky pri Stĺpe mieru a tak sa zapojili do mierovej výzvy. Tá znie:

Nech pokoj vždy vládne na Zemi.

Nech je mier v našich srdciach a domovoch.

Nech sa splnia naše životné túžby v mieri a v porozumení.

Stojíme pri vás, Ukrajina.