Skip to content

Zlatá svadba

87443734_2741333412616761_2320684109791232000_o

Manželia Vojtech a Helena Lukáčoví kráčajú spoločne ruka v ruke už neuveriteľných 50. rokov. Samotný fakt, že oslavujú také významné jubileum akou je „Zlatá svadba“ dokazuje, že ich rozhodnutie bolo správne a úprímné. Zlatí jubilanti sa rozhodli za prítomnosti svojich najmilších o pripomenutie manželského sľubu v sobotu, 22.2.2020 v obradnej sieni na Smetanovej ul. Manželom sa prihovoril poslanec MZ MČ Košice – Juh doc. Viliam Knap, ktorý im  poprial do spoločných rokov len to najlepšie, pevné zdravie, vzájomnú lásku a úctu. Nech je ich krásne prežitý život príkladom pre nás všetkých.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO