Skip to content

Zlatú svadbu oslávili manželia Belánovci

_3984

O zlate sa zvykne hovoriť, že je najvzácnejším kovom a prežiť v manželskom zväzku 50 rokov, je vzácny dar dvoch milujúcich ľudí, medzi ktorých určite patria aj manželia Tibor a Mária Belánovci. Do obradnej siene na Smetanovej ulici vstúpili za zvukov svadobného pochodu v sobotu 14. 4. 2018 presne tak, ako pred 50 – timi  rokmi, aby si pripomenuli vzácnosť  okamihu, keď sa rozhodli žiť manželským životom.

„Zlatým manželom“ sa prihovoril starosta MČ KE – Juh JUDr. Jaroslav Hlinka, ktorý jubilantom poprial do spoločných rokov len to najlepšie, pevné zdravie, vzájomnú lásku a úctu. Nech je ich krásne prežitý život príkladom pre nás všetkých.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO