Skip to content

Znovu sme o niečo krajší

Máme tu ďalší dôvod na radosť. V spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja a spoločnosťou OMIDA, spol. s.r.o. sme zveľadili priestor pri OC Cottbus, ktorý nepôsobil veľmi esteticky a obyvatelia na to upozorňovali, že by s tým niečo „bodlo“ urobiť. A veru dnes sa urobilo a to vďaka šikovným rukám dobrovoľníkov a uložením základného kameňa  pani starostkou.
Ďakujeme šikovným a ochotným dobrovoľníkom z dobrovoľníckeho centra a Komunálnej poisťovne, tiež spoločnosti OMIDA za občerstvenie a pomocnú ruku pri budovaní tejto nádhernej skalky. Tešíme sa už, ako sa to všetko rozrastie, zakvitne a veríme, že tento priestor poteší každú živú dušu. ĎAKUJEME!