Skip to content

ZŠ Gemerská 2 Košice pridáva rozmer v informatike

media-kosice

Digitálne technológie ovládli aj svet detí. Stali sa súčasťou našich životov, žijeme časť života v online priestore.  Digitálne dáta nás zahlcujú každý deň a niektoré z nich dokážeme využiť vo svoj prospech.  Základná škola Gemerská 2 Košice využila možnosť zmeniť tradičný spôsob rozvíjania digitálnych technológií  a zapojila sa do grantovej výzvy  Škola budúcnosti a grantu Karpatskej nadácie.

Vďaka grantu Karpatskej nadácie ZŠ Gemerská 2 dostala príležitosť zrealizovať projekt Pridávame rozmer. Nový rozmer tak nadobudlo vyučovanie predmetov svet práce a informatika.  3D tlač v školskom prostredí je jedna z inovatívnych možností ako zatraktívniť získavanie nových zručností žiakov a zefektívniť výučbu, zmeniť klasické vyučovanie na moderné.

Do projektu sú zapojení žiaci 7. ročníka a tí už hravo zvládajú prácu v modelovacom programe i tlač trojrozmerných predmetov, sami si vytvoria modely, upravia a vytlačia na 3D tlačiarni. To všetko sa museli naučiť aj pani učiteľky, aby dokázali svojim žiakom nové vedomosti odovzdať.  Začiatok projektu sa realizoval v dištančnej forme a po návrate do škôl sa žiaci i pani učiteľky pustili do 3D tlače svojich modelov. Aby si žiaci uvedomili, kde všade a ako môžu využiť digitálne zručnosti v budúcnosti v štúdiu na strednej škole či v zamestnaní, absolvovali aj besedu Čím budem? Zameranú na kariérové poradenstvo, ktorú im pripravila výchovná poradkyňa a kariérová poradkyňa z CPPPaP Zuzkin park Košice.

3D tlač oslovila siedmakov i učiteľov natoľko, že v budúcnosti škola plánuje zasvätiť do tajov 3D tlače aj ich ďalších spolužiakov.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO