Čistota a poriadok

V zmysle platných ustanovení Štatútu mesta Košice, Mesto Košice, ako vlastník a správca verejných priestranstiev zabezpečuje ich správu, čistotu a údržbu. Predmetnú činnosť Mesto Košice vykonáva prostredníctvom svojich útvarov (napr. referát dopravy, referát životného prostredia a energetiky, atď.), organizácií (Správa mestskej zelene v Košiciach) a zmluvných partnerov (napr. Kosit a.s., Eltodo Osvetlenie s.r.o., atď.).

Starosta Mestskej časti Košice – Juh za účasti zástupcov Správy mestskej zelene v Košiciach, referátu životného prostredia a energetiky, referátu dopravy Magistrátu mesta Košice, Mestskej polície Košice a spoločnosti KOSIT, a.s. vykonáva každé dva týždne kontrolu čistoty a poriadku verejných priestranstiev.

Oznámenie - RÚVZ - Opatrenie včelí mor
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          Informácia o laboratórnom výsledku vzorky vody z prameňa "Pri moste" (smer Luník IX)
 

KOMUNIKÁCIE

Mesto Košice, v zmysle platných právnych predpisov, ako vlastník a správca miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečuje ich opravu a údržbu, čistenie vrátane zimnej údržby a odstraňovanie posypu po zimnej údržbe. Súčasne vykonáva pôsobnosť cestného správneho orgánu, vydáva povolenia na prekopávky, uzávierky a povoľuje zmeny organizácie dopravy a pod.

ODPAD

Spoločnosť Kosit, a.s. ako zmluvný partner Mesta Košice je zodpovedná za nakladanie, likvidáciu a zhodnocovanie komunálneho odpadu.

OSVETLENIE

Spoločnosť Eltodo Osvetlenie, s.r.o., zabezpečuje správu a údržbu stĺpov verejného osvetlenia.

VEREJNÁ ZELEŇ

Správa mestskej zelene v Košiciach, ako mestský podnik vykonáva správu a údržbu verejnej zelene, prídomovej zelene, kosbu, orezy kríkov a výruby stromov, údržbu záhonov, hrabanie lístia.

DETSKÉ IHRISKÁ

Správa mestskej zelene v Košiciach zabezpečuje správu a údržbu detských ihrísk, ktoré nie sú v správe a vlastníctve Mestskej časti Košice -Juh (detské ihriská v správe a vlastníctve Mestskej časti Košice – Juh).

Právne predpisy:

Zákon o meste Košice

Štatút mesta Košice

 

Záznamy z kontroly čistoty a poriadku

Rok 2016

Rok 2015

Pozvánky na kontrolu čistoty a poriadku

Čo sa nám podarilo

9 Responses to Čistota a poriadok

 1. Dobrý deň,
  Slnečná a Blesková ulica patria do lokality rodinnej zástavby. Umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na predmetných uliciach by tvorilo prekážku, čím by sa bránilo v prejazde motorových vozidiel, prípadne vstupu na súkromný podzemok (vjazd do dvorov jednotlivých rodinných domov). V danej lokalite sú veľkokapacitné kontajnery umiestňované na tých uliciach, kde by netvorili prekážku a dostupnosť k ním bola vyhovujúca v rámci celej lokalitu.

 2. Ferko píše:

  Kde sú veľkokapacitné kontajnery prosim ? Ulica: Slnečná a Blesková na ne nema nárok ? Začo platíme dane !!! Len nehovorte že jeden kontajner stači pre 6 ulice ! Ako majú ísť starí ľudia do kopcom potom spať hore zo Slnečnej a Bleskovej ??? My tu nemáme nárok na kontajnery ???

 3. Dobrý deň. Správa, údržba, vrátane zimnej údržby a čistoty ciest a miestnych komunikácii patrí do pôsobnosti mesta Košice. Čistotu a poriadok, ako aj hrabanie lístia pod kríkmi zabezpečila v priebehu tohto týždňa (48. týždeň) Správa Mestskej zelene v Košiciach. Mestská časť Košice – Juh v čo najkratšom možnom termíne a v závislosti od poveternostných podmienok zabezpečí osadenie odpadkového koša.

 4. Nataša Juhásová píše:

  Dobrý deň,

  chcela by som vedieť, kedy sa bude pravidelne upratovať chodník od Lidlu po Južnú triedu 45. Je tu vždy špina a neporiadok. V súčasnosti je zvlášť veľký neporiadok pred kotolňou, kde sa povaľujú rôzne fľaše (zrejme od bezdomovcov)a iné smetie. Neporiadok súvisí okrem iného aj s chýbajúcimi smetnými košmi.
  V tejto časti sa zrejme kontrola čistoty nerobí, resp. robí sa nedôsledne.
  Žiadame (viacerí občania v hore uvedenej mestskej časti) o skorú nápravu. Ďakujeme.

 5. Hudeček píše:

  Kedy začne mestská polícia riadne si plniť svoje povinnosti o parkovaní, aby predpisy platili pre všetkých, Felucii dajú papuče a Mercedesu pre nie ak stojí pri škole a vôbec, kto si viac všimne ako chodia tak si vyberajú koho poputujú a koho nie.

 6. Hudeček píše:

  Kde nájdem kontajnery na staré šatstvo? Na veľa internetových stránok iných mestských častí – Jazero sú info o 25 kontajnerov a Juh nemá ani jeden?

 7. M.Husáková píše:

  Kontrola čistoty a poriadku asi nefunguje, pretože na Užhorodskej 29 po odvoze veľkokapacitného kontajnera ostal vysypaný odpad aje tam už aspoň
  10 dní. Firma Kosit ma odkázala na mč juh. Ďakujem

 8. Boris Petráš píše:

  Dobrý deň, prosím o informáciu. Boris Petráš, Jánošíková 7, KE – Juh.
  Potrebovali by sme vyriešiť odpadky pred bývalou predajňou KEBAB STEEL a jej okolí na ulici Jánošíková, pod prístrškom. Z neďalekých škôl sa po tým prístreškom schádzajú študenti. Fajčia, pijú, pľujú. Upozornenia sa strácajú účinkom keďže je ich veľké množstvo. Keď to nejde týmto smerom obraciam sa na Vás ako správcu. Prosíme o umiestnenie minimálne dvoch malých kontajnerov a priestorom na nedopalky z cigariet a drobný odpad.
  Prosíme aj o zvýšenú pozornosť tomuto priestoru pri prevádzaní upratovacích ( zametacích) služieb. Možno by stálo za zváženie apelovať na riaditeľov okolitých škôl z Vašej strany. Jedná sa o školy na ulici Kukučínová (zdravotná škola aškola služieb). Poradte kde sa obrátiť!
  S pozdravom Petráš

 9. Anna Kyselicová píše:

  Prosím o informáciu, ktorú som počula a to, že držiteľom preukazov zťp majú zľavy na upratovanie, umývanie okien atd. Kde sa mám informovať,dˇakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *