Poslanci MZ

______________________________________________________________________________________________________________

 Poslanci MZ • Harmonogram rokovaní MZ  
Pozvánka MZ  Dokumenty MZ
 Poslanecké dni MZ  • Rokovací poriadok MZ

______________________________________________________________________________________________________________

Adresár poslancov MZ MČ Košice – Juh po volebných obvodoch
 
Poslanecké kluby pri MZ MČ Košice – Juh:

SMER-SD:

Predseda:

 • JUDr. Jaroslav Kaifer –  jaroslav.kaifer@kosicejuh.sk

Členovia:

 • MVDr. Štefan Karahuta – stefan.karahuta@kosicejuh.sk
 • Mgr. art. Milan Kyjovský, DiS. art. – milan.kyjovsky@kosicejuh.sk
 • Mgr. Renáta Šramková – renata.sramkova@kosicejuh.sk
 • Ing. Stanislav Vibranský – stanislav.vibransky@kosicejuh.sk

 

 

Pravicový poslanecký klub:

Predseda:

 • Ing. Erich Blanár – erich.blanar@kosicejuh.sk

Členovia:

 • Ing. Viera Sudzinová – viera.sudzinova@kosicejuh.sk
 • Ing. Mária Horňáková – maria.hornakova@kosicejuh.sk
 • Ing. Juraj Tobák – juraj.tobak@kosicejuh.sk
 • Ing. Ladislav Breicha – ladislav.breicha@kosicejuh.sk

 

NEZÁVISLÍ POSLANCI:

 • Ing. Patrícia Čekanová, PhD. – patricia.cekanova@kosicejuh.sk
 • Ing. Jozef Bernát – Jozef.bernat@kosicejuh.sk

 

NEZARADENÍ POSLANCI:

 

Obecné zastupiteľstvo MČ Košice – Juh volebné obdobie 2010 - 2014