Skip to content

Medzinárodný tábor

kemp

Tohto roku si MČ Košice – Juh a XIII.obvod hl. mesta Budapešť  pripomínajú 15.výročie svojej  spolupráce. Počas dlhoročnej medzinárodnej spolupráce vzniklo množstvo projektov, medzi ktoré patrí už aj tradičný výmenný tábor pri jazere Velence v Maďarsku. V dňoch 29.5-4.6.2017  sa žiaci ZŠ Gemerská 2 v spolupráci s MČ Košice – Juh zúčastnili tohto medzinárodného tábora. Spoločne so žiakmi z krajín Maďarska, Rumunska a Chorvátska   si vzájomne vymieňali skúsenosti,  získavali  vedomosti a nadväzovali nové priateľstvá.  Počas rôznych aktivít- či už športových alebo tvorivých, žiaci komunikovali v anglickom jazyku. Sme radi, že sme mohli aj našou troškou podporiť tento skvelý projekt. 

   

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO