Skip to content

Konferencia materských škôl v Budapešti

dav

„Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským na Žižkovej ulici v našej mestskej časti úzko spolupracuje už niekoľko rokov so samosprávou Mestskej časti Košice – Juh .

Medzinárodným partnerom mestskej časti je samospráva XIII. obvodu v Budapešti, ktorá každoročne organizuje Konferenciu materských škôl v Budapešti. Pozvanie na konferenciu prostredníctvom našej mestskej časti prijali už piaty krát pedagogičky MŠ na Žižkovej ulici.

Na konferencii, ktorá sa uskutočnila v dňoch 3.- 4. marca 2020  nadviazali partnerské vzťahy s inštitúciami predškolského vzdelávania v zahraničí.

Program konferencie bol naplnený aktuálnymi témami týkajúcich sa predškolského vzdelávania. Okrem prednášok sa pedagogičky zúčastnili praktických hodín v MŠ a divadelného predstavenia.

Sme radi, že partnerstvo MČ Košice – Juh so samosprávou XIII. obvodu prináša aj takéto praktické výsledky a poznatky.”

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO