Skip to content

STOP násiliu

115821473_2720693524881279_6930038955116375699_o

Vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej situácii súvisiacej s Covid-19 Vám dávame do pozornosti užitočné informácie a kontakty ohľadne ochrany detí pred násilím. 

Súčasná situácia, v ktorej sa nachádzame – núdzový stav, izolácia, existenciálne problémy, obmedzenie sociálnych kontaktov spôsobili ďalšie negatívne efekty, vytvorili priestor pre zvyšovanie násilia na deťoch. Potvrdzujú to mnohé zistenia: napr. Generálnej prokuratúry – nárast sexuálneho násilia na deťoch o 145%; Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu – počet detí so sklonom k depresii sa cez lockdown zvýšil o tretinu, prišlo k štvornásobnému nárastu psychických ťažkostí detí do deviatich rokov, k zvýšenému výskytu samovražedných sklonov u detí do 14 rokov, 30-násobne sa zvýšilo domáce násilie. Uvedené čísla sú alarmujúce. Tento stav je však možné ovplyvniť. Aby násilie mohlo byť zastavené, musí sa o ňom vedieť.

Pre podrobnejšie informácie z problematiky násilia na deťoch odporúčame navštíviť stránku Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch (súčasť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny):
www.detstvobeznasilia.gov.sk
www.facebook.com/NKSpreRPNnD

Manuály, kontakty a dôležité informácie:
Linky pomoci
Zastavme násilie aj v čase izolácie
Manuál pre identifikáciu syndrómu CAN

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO