Skip to content

Obnova detských ihrísk v správe SMsZ

Správa Mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) v letných mesiacoch začala s výmenou zastaralých a poškodených herných zariadení za nové, ktoré spĺňajú požiadavky súčasných noriem. Obmenou prejdú detské ihriská v správe SMsZ na uliciach Rosná 6, Palárikova 1-7, Partizánska, Ostravská 10, Krakovská 17.