Skip to content

Aj z našej mestskej časti získali pedagogičky ocenenie

DenUcitelov43

V rámci podujatia “Celomestské oslavy Dňa učiteľov 2017” boli ocenené aj pedagogičky z našej mestskej časti Mgr. Katarína Krisztová, ZŠ Požiarnická 3 a Eva Polanecká, MŠ Turgenevova 7. Srdečne blahoželáme.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO