Skip to content

Autogramiáda Oteckovia

V sobotu sa pod záštitou starostu MČ Košice – Juh Jaroslava Hlinku konala v T – Systems Športovo – zábavnom areáli na Alejovej 2 v Košiciach autogramiáda hercov zo seriálu Oteckovia. Podujatie otvoril starosta MČ Košice – Juh a manažérka marketingového a PR oddelenia Moris Slovakia s.r.o Daniela Ursíniová.  Vladimír Kobielsky, Filip Tůma, Branislav Deák a Marek Fašiang sa po prvýkrát zúčastnili na autogramiáde v Košiciach!  Zišlo sa množstvo fanúšikov, ktorí  trpezlivo čakali v dlhej rade, aby získali podpis a foto s obľúbenými hviezdami.