Skip to content

Cena starostu MČ Košice – Juh

10

Včera, 12. 7. 2016 dodatočne odovzdal starosta  JUDr. Jaroslav Hlinka spoločnosti LABAŠ, s.r.o., Košice verejné ocenenie –  Cenu starostu Mestskej časti Košice – Juh.

Ocenenie bolo udelené za verejnoprospešnú a sociálnu činnosť pre obyvateľov  v hmotnej a sociálnej núdzi žijúcich v MČ KE –Juh.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO