Skip to content

Charity bus

20211217_163711

17. decembra sa naša mestská časť zapojila do projektu Dopravného podniku mesta Košice, a.s. „Charity bus“. Južania mohli prispieť ľuďom v núdzi drogériou, hygienickými potrebami a trvanlivými potravinami. Štedrejšie Vianoce tak budú maťmnohé rodiny aj prostredníctvom Arcidiecéznej charity v Košiciach. My sme sa zapojili prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí a rodiny a veríme, že krajšie vianočné sviatky si užijú najmä deti.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO