Skip to content

Diamantová svadba

0300

Ubehlo neuveriteľných 60 rokov od času, keď slovkom „Áno“ nerozlučne spojili svoje životy a spoločne vykročili na cestu životom naši jubilanti Pavel Kuchta a pani Anna Kuchtová.  Dňa 2. marca 2019 si tento deň pripomenuli v kruhu svojich najdrahších. Tak ako pred rokmi to všetko spečatili spoločným bozkom a výmenou prsteňov. Poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh, Ing. Pavol Hlinka im k nevšednému jubileu zaželal  zdravie a silu prekonávať cestu, ktorá je ešte pred nimi.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO