Skip to content

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Dnes pán starosta JUDr. Jaroslav Hlinka spoločne s pani riaditeľkou Psychosociálneho centra Löfflerova 2 Košice, Mgr. Beátou Horváthovou, MBA podpísali Dohodou o vzájomnej spolupráci. Predmetom dohody je poskytovať našim klientom v Zariadení opatrovateľskej služby na Mlynárskej 1 psychologické služby, diagnostiku, psychoterapiu ako aj ďalšie odborné činnosti a to bez nároku na honorár.

Poskytovaná odborná pomoc prispeje k zvýšeniu úrovne poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení.