Skip to content

Dohoda o vzájomnej spolupráci

IMG_9767

Dnes pán starosta JUDr. Jaroslav Hlinka spoločne s pani riaditeľkou Psychosociálneho centra Löfflerova 2 Košice, Mgr. Beátou Horváthovou, MBA podpísali Dohodou o vzájomnej spolupráci. Predmetom dohody je poskytovať našim klientom v Zariadení opatrovateľskej služby na Mlynárskej 1 psychologické služby, diagnostiku, psychoterapiu ako aj ďalšie odborné činnosti a to bez nároku na honorár.

Poskytovaná odborná pomoc prispeje k zvýšeniu úrovne poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO