Skip to content

Fit park pre všetky generácie

2018-10-08_11-04-38

Už dlhší čas sa pokúšame z rôznych zdrojov získať finančné prostriedky na vybudovanie oddychovo – športovej zóny pre všetky generácie v blízkosti detského ihriska “Flipka” na Fibichovej ulici. Sme radi, že Rada vlády SR pre prevenciu kriminality nám dotáciu vo výške 8 000 € na projekt „Fit park pre všetky generácie“ schválila a obyvatelia, ktorí sa o svoju lokalitu príkladne starajú sa dočkajú nových fitnes prvkov, lavičiek, košov, či fitnes zostavy. Realizácia projektu je naplánovaná na jar budúceho roka. Tak vznikne zóna pre všetky vekové kategórie a mamičky ako aj starí rodičia si popri hraní detičiek na detskom ihrisku, môžu taktiež zašportovať.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO