Skip to content

Jarné upratovanie

Po zimnom období sa ukázali teplé slnečné lúče, ktoré prebúdzajú prírodu okolo nás. Práve teraz je vhodný okamih na jarné upratovanie, nie len v našich domácnostiach, ale aj vo svojom okolí.

Jarné upratovanie sa na území našej mestskej časti už začalo, a to rozmiestnením veľkokapacitných kontajnerov na vopred určených stanovištiach, do ktorých môžu obyvatelia uskladniť nadrozmerný odpad  z rodinných a bytových domov. Harmonogram nájdete TU.

V rámci jarného upratovania sa každoročne zapájame aj do projektu  „Jarné upratovanie KOSIT“.  V tomto roku sa zameriavame na garážovú lokalitu Jantárová, ktorá sa nachádza pozdĺž železničnej trate v úseku od Malej stanice po výjazd na Palackého ulici a tvorí vstup do mesta. Lokalitu chceme vyčistiť v spolupráci s dobrovoľníkmi, majiteľmi garáží,  ŽSR a mestom Košice ešte pred Veľkou nocou.

Ďalšiu lokalitu, ktorú plánujeme vyčistiť je oddychová zóna pod sídliskom Železníky (Šibená hora) – ide o priestor pri opornom múre na sídlisku Železníky až po Rastislavovu ulicu a tak isto aj priestor za garážovou lokalitou Ostravská smerom k Alejovej ulici, ktorú Správa mestskej zelene v Košiciach vyčistila od náletových drevín. 

Privítame účasť obyvateľov a dobrovoľníkov, ktorým záleží na životnom prostredí a ktorým, nie je ľahostajný vzhľad našej mestskej časti.  Bližšie informácie ako aj termíny plánovaných aktivít budú zverejnené na našej webovej stránke a facebooku.