Skip to content

Kapustnica pre ľudí bez domova

Po dlhšej ,,covidovej pauze“ sa na našom miestnom úrade opätovne uskutočnila v stredu 21.12.2022 vianočná kapustnica pre ľudí bez domova. Sestry vincentky zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul im ako vždy pripravili teplé jedlo v podobe kapustnice, vyprážanej ryby a zemiakového šalátu. V úvode sa prihovorila pani starostka Ing. Anna Súkeníková, ktorá prítomným zaželala pokojné prežitie sviatkov. Po krátkom kultúrnom programe nasledovala modlitba za účasti pána farára Martina Novotného a kaplana Štefana Nebesňáka z Farnosti Kráľovnej pokoja. Vianočný obed im servírovali študenti Súkromného športového gymnázia, Užhorodská 39.