Skip to content

Návšteva ateliéru Akad. sochára Jána Mathého

068

Na pozvanie Dr. Evy Mathéovej navštívil starosta JUDr. Jaroslav Hlinka ateliér jej nebohého manžela Jána, kde bolo čo obdivovať. Ján Mathé patril medzi významných príslušníkov košickej sociéty. Jeho  tvorba je spätá s Mestskou časťou Juh, kde v ateliéri v obytnom dome na Pasteurovej ul. vytvoril nosnú časť svojich diel. Medzi základné témy jeho tvorby patrí ľudský život, uvažovanie o jeho zrode, hodnote, ochrane. Košičanom sú známe jeho  súsošia: Stojaca rodina, Odpočívajúca rodina, Češúca sa ….. V roku  2007 mu bola udelená Cena mesta Košice.  Tento nesmierne výnimočný a skromný sochár sa dočkal uznania až na sklonku svojho života.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO