Skip to content

Návšteva ateliéru Akad. sochára Jána Mathého

Na pozvanie Dr. Evy Mathéovej navštívil starosta JUDr. Jaroslav Hlinka ateliér jej nebohého manžela Jána, kde bolo čo obdivovať. Ján Mathé patril medzi významných príslušníkov košickej sociéty. Jeho  tvorba je spätá s Mestskou časťou Juh, kde v ateliéri v obytnom dome na Pasteurovej ul. vytvoril nosnú časť svojich diel. Medzi základné témy jeho tvorby patrí ľudský život, uvažovanie o jeho zrode, hodnote, ochrane. Košičanom sú známe jeho  súsošia: Stojaca rodina, Odpočívajúca rodina, Češúca sa ….. V roku  2007 mu bola udelená Cena mesta Košice.  Tento nesmierne výnimočný a skromný sochár sa dočkal uznania až na sklonku svojho života.