Skip to content

Nové moderné kontajnerovisko na Juhu

zmensena kontajn.

Mestská časť Košice – Juh za prítomnosti generálneho riaditeľa spoločnosti Kosit a.s., starostu MČ Košice – Juh a zástupcov vedenia mesta Košice, uviedla do užívania nové moderné uzamykateľné kontajnerovisko v Parčíku Jozefa Psotku. Vzniklo v  rámci pilotného projektu  “nových podzemných a uzamykateľných kontajnerových stanovíšť” spoločnosti Kosit a.s. Kontajnerovisko okrem nádob na komunálny odpad a triedený zber zahŕňa aj možnosť zberu batérií a obnoseného šatstva. Veríme, že nové kontajnerovisko prispeje k čistejšiemu prostrediu v okolí obytných domov. 

 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO