Skip to content

Otvor srdce

zbierka2020-3-002

OZ Dobré srdce – Good heart organizuje 15.10.2020 verejnú zbierku Otvor srdce, registrovanú na Ministerstve vnútra SR pod číslomOU-KE-OVVS1-2020/039413. Na deň Svetového boja proti chudobe budú môcť darcovia v košických uliciach, obchodných centrách, úradoch i firmách prispieť do prenosných pokladničiek.  Odmenou za milodar bude dekoratívne mydielko, ktoré vyrábajú ženy v núdzi na tvorivých dielňach. 

Výťažok zo zbierky bude použitý na zabezpečenie dôstojných podmienok na život pre rodiny a ľudí v núdzi v krízových centrách v Košiciach. Zároveň sa podporí pracovná terapia klientiek, ktorá pomôže rozvoju ich pracovných zručností.

Rozhodnutie Ministerstva vnútra SR

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO