Skip to content

Oznam seniorom

Milí južanskí seniori,
ak potrebujete pomoc s nákupom, alebo poznáte vo svojom okolí niekoho kto je sám a nemá v Košiciach blízku osobu, ozvite sa nám na t.č. 055/720 80 14;  0908 384 793 alebo na mail: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Zabezpečíme pomoc pre všetkých, ktorí spĺňajú nasledovné kritéria:
– je obyvateľom MČ Košice – Juh
– vek nad 65 rokov, alebo invalidný dôchodca
– nie je mu poskytovaná opatrovateľská služba
Spoločne to zvládneme.