Skip to content

Oznam

Dobrý deň,

dnešný deň 07.02.2021 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Kukučínová 14 a Jantárová 1. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00.

Ďakujeme za pochopenie.