Skip to content

POMOC Z VEĽKONOČNEJ ZBIERKY

Snímka obrazovky 2021-03-31 131854

Aj počas týchto pandémiou poznačených veľkonočných sviatkov sme sa snažili pomôcť  seniorom a rodinám v núdzi z našej mestskej časti, a to v  rámci zbierky „Daruj kilečko“  – Veľká noc 2021. V  spolupráci  s občianskym združením  Liga proti rakovine a ÚPSVaR Košice sme rozdali potraviny celkovo 38 samostatne žijúcim seniorom a 18 rodinám.

Toho roku sme s potravinovou pomocou navštívili Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a odovzdali sme jej základné potraviny, ktorá nielen počas sviatkov, ale dennodenne podáva polievky pre ľudí bez domova.

Ešte raz ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa tohto roku zapojili do našej zbierky.

Pekné veľkonočné sviatky všetkým!

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO