Skip to content

Posledné plánované zastupiteľstvo v tomto volebnom období

Posledné plánované miestne zastupiteľstvo tohto volebného obdobia sa konalo dňa 13.9.2022.
Hlavnými bodmi programu boli: zloženie sľubu novonastúpujúceho poslanca, voľba nového kontrolóra a v závere zaznelo aj vzájomné poďakovanie za spoluprácu pri rozvoji našej mestskej časti. 
V úvode zložil sľub poslanca Mgr. Adam Očkaják, ktorý nahradil  pána poslanca JUDr. Tibora Bacsóa, ktorému pred nedávnom z dôvodu zmeny trvalého bydliska skončil mandát. 
Zastupiteľstvo pokračovalo voľbou nového kontrolóra. Stala sa ňou pani Mgr. Mária Shejbalová Muchová PhD., ktorej želáme v jej náročnej práci všetko dobré.  
V závere starosta zaprial všetkým veľa úspechov a tým, ktorí  idú zabojovať o mandát aj v blížiacich sa komunálnych voľbách veľa šťastia.