Skip to content

Posledné tohtoročné zastupiteľstvo

IMG_6061

Posledné miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh sa nieslo v pokojnej predvianočnej atmosfére. Najdôležitejší bod rokovania, ktorým je nepochybne programový rozpočet, bol po dôslednej a zodpovednej rozprave schválený jednoznačne všetkými prítomnými poslancami. V poslednom bode sa starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka poďakoval všetkým za prácu, postrehy, nápady a realizáciu v prospech obyvateľov Mestskej časti Košice – Juh. Na záver sa k starostovi pridali aj poslanci miestneho zastupiteľstva a spoločne si zaželali pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a hlavne nech v zdraví privítame rok 2022.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO