Skip to content

Posledné tohtoročné zastupiteľstvo

Posledné miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh sa nieslo v pokojnej predvianočnej atmosfére. Najdôležitejší bod rokovania, ktorým je nepochybne programový rozpočet, bol po dôslednej a zodpovednej rozprave schválený jednoznačne všetkými prítomnými poslancami. V poslednom bode sa starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka poďakoval všetkým za prácu, postrehy, nápady a realizáciu v prospech obyvateľov Mestskej časti Košice – Juh. Na záver sa k starostovi pridali aj poslanci miestneho zastupiteľstva a spoločne si zaželali pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a hlavne nech v zdraví privítame rok 2022.