Skip to content

Predaj počas sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých

Predaj počas sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých

Podávať žiadosti na predaj počas sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých v roku 2021 je možné od 03.05.2021 do 31.05.2021  a to písomnou formou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo elektronicky na adrese: urad@kosicejuh.sk

V prípade pretrvávania pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19 má MČ právo  konanie  príležitostných trhov počas Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých v roku 2021 ZRUŠIŤ.

Tlačivo nájdete TU

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO