Skip to content

Prihláste sa do mládežníckeho parlamentu

Pozývame všetkých mladých ľudí vo veku od 15-25 rokov, ktorí majú záujem aktívne sa podieľať na fungovaní verejného života, aby sa stali súčasťou mládežníckeho parlamentu. Bližšie informácie nájdete na: https://www.kosicejuh.sk/mladeznicky-parlament/

V prípade záujmu prihlášky zasielajte v termíne do 31. marca 2022.