Skip to content

Prijatie korčuliarov

IMG_3356

Nonstop 24 hodinové korčuľovanie aj v tomto roku prinieslo mnoho prekvapení. A hoci sme vlastné rekordy neprekonali, predsa len jeden individuálny rekord padol. Dávid Agamyan strávil na ľade viac ako 16 hodín a nakorčuľoval neuveriteľných 204,314 km. Najlepšou korčuliarkou sa stala študentka Andrea Bolnová s 45,1 najazdenými kilometrami. Ani seniori si nenechali ujsť toto podujatie a pán Marián Hajduček sa stal najstarším účastníkom, ktorý sa zapojil do súťaže. Za najlepšiu školu bola vyhlásená ZŠ Mládežnícka zo Šace. Jej žiaci spolu nakorčuľovali najviac kilometrov. Nonstop 24 hodinové korčuľovanie je príkladom toho, že športovať môžu všetci.

Výhercov súťaže privítal starosta Jaroslav Hlinka, odovzdal im ceny od sponzorov EXIsport, CAPRICORN a FIT PLUS a zaželal mnoho ďalších úspechov. Za mesto Košice sa k blahoželaniu pripojil aj vedúci referátu športu Ivan Šulek. Sme radi, že hlavný cieľ podujatia: priviesť na ľadovú plochu všetky vekové kategórie sa podaril a veríme, že 4. ročník bude rovnako obľúbený ako doterajšie. 

 

 

 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO