Skip to content

Šibená hora dostala nový šat

Brigáda - Šibená hora

V rámci akcie “Kosit jarné upratovanie” sme spoločne s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja, pracovníkmi spoločnosti Kosit a.s., pracovníkmi verejnoprospešných prác a občanmi našej mestskej časti prispeli k zveľadeniu Mestskej časti Košice – Juh. Vyčistili a vyhrabali sme suchú trávu, pozbierali odpadky, vyčistili a vymaľovali schody aj zábradlie, orezali stromy a iné. V rámci titulu EHMD (Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva), ktorým sa Košice budúci rok popýšia, bol namaľovaný aj symbol dobrovoľníctva.  ĎAKUJEME dobrovoľníkom, ktorí sa k nám  pridali aj napriek horúcemu počasiu.  Výsledkom je super oddychová zóna Šibená hora pod sídliskom Železníky.

 

 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO