Skip to content

Šport bez bariér

pizap.com15287860566551

Mesto Košice, Mestská časť Košice – Juh a Rada seniorov mesta Košice pod záštitou viceprimátora mesta Košice Martina Petruška, zorganizovali kultúrno – športové podujatie Šport bez bariér. Na slávnostnom otvorení nechýbal ani náš pán starosta Jaroslav Hlinka, ktorý zaprial všetkým zdravotne znevýhodneným športovcom pekný športový zážitok. Súťažilo sa v stolnom tenise, petangu, šípkach, hode na plechovku, kope na bránku a hode granátom. Na záver si zmerali sily vozičkári na čas. Víťazom tohto krásneho podujatia boli všetci zúčastnení, ktorí si prevzali z rúk starostu J. Hlinku a viciprimátora M. Petruška účastnícke listy a najlepší športovci v jednotlivých disciplínach si odniesli aj medaile. Víťazom srdečne blahoželáme. 

 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO