Skip to content

“Šport troch generácií ”

3generacie

Slnečné počasie už od skorého rána opäť vítalo celé rodiny na T- Systems Športovo – zábavnom areáli na Alejovej 2 v Košiciach na akcii „ Šport troch generácií ”. Všetky trojčlenné rodinné družstvá mali vytvorené čo najlepšie podmienky k svojim športovým výkonom. Aj napriek májovej búrke vládla výborná atmosféra, dobrá nálada, vzájomná úcta. Súčasťou tohto milého športového podujatia bola aj spevácka súťaž a májová veselica – majáles.

3generacie

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO