Skip to content

Správajme sa k našej prírode zodpovedne

IMG_20210609_093201

Na Palárikovej ulici  9-11 mesto Košice v rámci celoročného upratovania umiestnilo veľkokapacitný kontajner na objemový odpad z domácností. Prečo sme k svojmu okoliu bezohľadní a nechránime so svoje životné prostredie?

Takto vyzeral trávnik okolo kontajnera po jeho vyprázdnení. Objemový odpad, ktorý sa nezmestil do kontajnera zostal porozhadzovaný po okolí. 

Aktivační pracovníci mestskej časti odpad upratali a zeleň vyčistili.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO