Skip to content

Správajme sa k našej prírode zodpovedne

Na Palárikovej ulici  9-11 mesto Košice v rámci celoročného upratovania umiestnilo veľkokapacitný kontajner na objemový odpad z domácností. Prečo sme k svojmu okoliu bezohľadní a nechránime so svoje životné prostredie?

Takto vyzeral trávnik okolo kontajnera po jeho vyprázdnení. Objemový odpad, ktorý sa nezmestil do kontajnera zostal porozhadzovaný po okolí. 

Aktivační pracovníci mestskej časti odpad upratali a zeleň vyčistili.