Skip to content

Trvanlivé potraviny pre sestry vincentky

Ani tohtoročné vianočné sviatky sme nezabudli na naše sestry vincentky zo Spoločnosti kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul . Dnes 22.12.2022 sme ich za účasti pani starostky Ing. Anny Súkeníkovej a poslankyne Ing. Silvie Mackaničovej obdarili trvanlivými potravinami. Za ich každodennú starostlivosti o chorých, starých ľudí a ľudí bez domova im patrí naše veľké ĎAKUJEM.