Skip to content

Trvanlivé potraviny sme aj tento rok odovzdali sestrám Vincentkám

Ani tohtoročné vianočné sviatky sme nezabudli na naše sestry Vincentky zo Spoločnosti kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Smetanovej ulici v Košiciach. Dňa 20.12.2023 sme ich za účasti pani starostky Ing. Anny Súkeníkovej obdarili trvanlivými potravinami. Za ich každodennú starostlivosti o chorých, starých ľudí a ľudí bez domova im patrí naše veľké ĎAKUJEM!!!