Skip to content

Umiestnenie drevených ohrádok na uskladnenie vianočných stromčekov v MČ Košice – Juh

strom

Už ste sa mohli v týchto dňoch stretnúť s drevenými ohrádkami. Vianočné stromčeky odzdobené od ozdôb je možné uskladňovať v drevených ohrádkach, ktoré pripravila spoločnosť KOSIT, a.s. Košice. Taktiež ich je možné uskladňovať pri stanovištiach pre kontajnery na komunálny odpad. Spoločnosť  KOSIT, a.s. tieto stromčeky bude postupne zvážať až do konca mesiaca február podľa potreby. V našej mestskje časti ich nájdete:
– Lomonosovova 12-14
– Oštepová ul. pri podzemných kontajneroch
– Turgenevova 11-13
– Ostravská 3-5
– Jantárová 8-10
– Parčík Jozefa Psotku

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO