Skip to content

Umiestnenie drevených ohrádok na uskladnenie vianočných stromčekov v MČ Košice – Juh

Už ste sa mohli v týchto dňoch stretnúť s drevenými ohrádkami. Vianočné stromčeky odzdobené od ozdôb je možné uskladňovať v drevených ohrádkach, ktoré pripravila spoločnosť KOSIT, a.s. Košice. Taktiež ich je možné uskladňovať pri stanovištiach pre kontajnery na komunálny odpad. Spoločnosť  KOSIT, a.s. tieto stromčeky bude postupne zvážať až do konca mesiaca február podľa potreby. V našej mestskje časti ich nájdete:
– Lomonosovova 12-14
– Oštepová ul. pri podzemných kontajneroch
– Turgenevova 11-13
– Ostravská 3-5
– Jantárová 8-10
– Parčík Jozefa Psotku