Skip to content

Uzatvorenie detských ihrísk z dôvodu nevyhovujúceho tehnického stavu

Z dôvodu technického poškodenia herných prvkov a bezpečnosti detí, sme museli pristúpiť k uzatvoreniu detských ihrísk Rosnička (Rosná ul.) a integrovaného detského ihriska na Ludmanskej ul. Poškodené herné zostavy budú v najbližších mesiacoch nahradené novými. Ďakujeme za pochopenie.