Skip to content

Uzatvorenie detských ihrísk z dôvodu nevyhovujúceho tehnického stavu

zatvorene-ihriska

Z dôvodu technického poškodenia herných prvkov a bezpečnosti detí, sme museli pristúpiť k uzatvoreniu detských ihrísk Rosnička (Rosná ul.) a integrovaného detského ihriska na Ludmanskej ul. Poškodené herné zostavy budú v najbližších mesiacoch nahradené novými. Ďakujeme za pochopenie.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO