Skip to content

Včera sme opäť maľovali

pizap.com15584466594491

Už len pár polí a je domaľovaný celý plot Univerzitnej nemocnice L. Pasteura pozdĺž ulice Gemerská. Včera sa opäť pustili s veľkou chuťou do maľovania študenti a pedagógovia zo škôl: Gymnázium Alejová 1, SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, SOŠ Gemerská 1 a SOŠ Policajného zboru Košice. Ďakujeme tiež Dobrovoľníckemu centru Košického kraja a Dobrovoľníckemu centru Košíc. Sme veľmi radi, že nám študenti prišli pomôcť, všetkým dobrovoľníkom vyslovujeme veľké ĎAKUJEM a tešíme sa na ďalšiu spoločnú aktivitu.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO