Skip to content

Vianoce v ZOS

Aj v maličkosti je krása a my sa tešíme z ďalšieho úspešného projektu. Tento rok vyhlásila nadácia Pontis výzvu v zamestnaneckom grantovom programe Pomocná ruka 2023, kde jednou z oblasti podpory boli aj sociálne služby.
Sme radi, že podporou našej žiadosti zo strany vyhlasovateľa a usilovnej podpory zamestnanca firmy PwC Ing. Pavla Hlinku, ktorý je zároveň aj našim poslancom, sme mohli zakúpiť do nášho Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynárskej ul. paravány, toaletný vozík a mixér na mixovanie stravy pre našich klientov. Dnes sme im takto spoločne tento vianočný darček odovzdali. Veríme, že všetky veci skvalitnia poskytované služby.
Tento projekt podporil nadačný fond PwC Nadácia Pontis Ďakujeme a želáme krásne a pohodové vianočné sviatky.