Skip to content

Vianoční pomocníci 2022

Naša mestká časť sa zapojila do projtkeu Vianoční pomocníci 2022. Hlavnou myšlienkou projektu je obdarovať a potešiť seniorov pred Vianocami a pomôcť im takto rozptýliť pocity osamelosti a nepotrebnosti, ktoré neraz pociťujú práve počas najkrajších sviatkov roka.
Pani Margita z našej mestskej časti si priala posteľné prádlo. K tomu sme maličkosťami prispeli aj my a z rúk pani starostky si prevzala milé darčeky, ktoré ju veľmi potešili. Ďakujeme za tento krásny projekt, ktorý rozdáva jednak potrebné veci pre seniorov, ale predovšetkým lásku, porozumenie a nezabudnuteľné stretnutia. Pekné sviatky. 
Minuloročné priania si môžete pozrieť tu – https://www.instagram.com/vianocni_pomocnici/