Skip to content

Vypratávanie lokality Hornbach-Košická futbalová aréna

Trash Heroes Košice sa prednedávnom pustili do pratania lokality oproti futbalovému štadiónu (v blízkosti Hornbachu) aj za pomoci ochotných a šikovných ľudí z mimovládnej organizácie Youthfully Yours SK. Odpad napĺňali do vriec, ktoré nechávali na mieste. Ponúkli sme pomoc v podobe pristavenia veľkokapacitného kontajnera a našich aktivačných pracovníkov, ktorí včera tieto vrecia ako aj okolitý odpad (ktorého je tam ešte neúrekom a stále pribúda) odpratali. Počas akcie v dopoludňajších hodinách sme zaznamenali niekoľko vozidiel, ktoré plánovali vyhodiť odpad v tejto lokalite.
Apelujeme na všetkých, ktorí majú tendenciu vyhadzovať odpad, že nepomáhajú nášmu životnému prostrediu ani zveľaďovaniu mesta a v konečnom dôsledku idú zlým príkladom budúcej generácií.
Mrzí náš, že sa takto znehodnocuje úsilie a práca tých, ktorým záleží na zdravšom a čistejšom životnom prostredí.🌳
Veríme, že pribudne viac ľudí, ktorí nebudú len konštatovať, „že ich sa to netýka“ a tých, ktorí si konečne uvedomia, že existujú zberné dvory, že odpad sa dá minimalizovať a patrí do smetných bední a nie do zelene. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali ako aj #mestuKošice za poskytnutie VKK a likvidácie.