Skip to content

Vyzývame občanov k súčinnosti

IMG_20191007_084057

Tento víkend bolo opätovne poškodené multifunkčné ihrisko na Užhorodskej 19.Týmto vás vážení občania vyzývame k súčinnosti pri ochrane verejného majetku. Ak niekoho vidíte devastovať ihriská , nenapomínajte, ale volajte prosím okamžite anonymne t. č. 158 alebo 159. Ihrisko bolo uzamknuté (mimo prevádzky) aj napriek tomu vandali vytrhli zamknutú bránku spolu so stĺpikom. V týchto dňoch je z úrovne mestskej a štátnej polície zvýšená hliadková činnosť v tejto oblasti. Polícia taktiež vyzýva občanov, aby v prípade akéhokoľvek výtržníctva okamžite anonymne volali políciu, ktorá vie promptne vyzvať najbližšiu hliadku v okolí a tak má väčšiu šancu dolapiť páchateľov.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO