Skip to content

XXI. ročník športového dňa národnostných menšín

pizap.com15589500540781

V sobotu 25. mája 2019 sa uskutočnil XXI. ročník športového dňa národnostných menšín v T – Systems Športovo – zábavnom areáli na Alejovej 2 v Košiciach. Záštitu nad týmto podujatím prevzal starosta MČ Košice – Juh, J. Hlinka, ktorý všetkých účastníkov slávnostne privítal. O pestrý športový program sa postarali organizátori spolu s reprezentantmi, zastupujúcimi národnostné menšiny. Zúčastnených športovcov prišiel povzbudiť a popriať veľa športových úspechov aj primátor mesta Košice J. Polaček a námestníčka primátora L.Gurbáľová. Súťaže: futbal, adventure golf, stolný tenis, preťahovanie lanom družstiev (5-členné), štafetový beh rodín (3-členné družstvá), šípky, šachy, športové súťaže a súťaže zručnosti pre deti. Všetci zúčastnení si zašportovali a prežili veľa zábavy.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO