Odovzdanie zrekonštruovaného športového ihriska do užívania verejnosti

Mestská časť Košice -Juh Vás srdečne pozýva na odovzdanie zrekonštruovaného športového ihriska na uliciach Košťova – Oštepová do užívania verejnosti. KEDY? 27.10.2014 o 11.45 hod. Tešíme sa na Vašu účasť.

Poďakovali nám

Obyvatelia ulice Rastislavova 2 -14 by chceli týmto vyjadriť poďakovanie Mestskej časti Košice –Juh, ktorá za pomoci  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice v rámci dohody uskutočnili verejnoprospešné práce na skultúrnenie  a skrášlenie

Podporujeme výstavbu nových parkovacích miest pri obchodných centrách, ktoré budú slúžiť aj pre verejnosť

Lokalita ulíc Jantárová, Požiarnická, Rosná sa nachádza v blízkosti centra mesta. Jedným z najnavštevovanejších obchodným centier v predmetnej lokalite je Cottbus. Spoločnosť OMIDA, spol. s r.o. v blízkej budúcnosti zrealizuje výstavbu nových parkovacích miest pred predmetným obchodným

Seniori športovali

Južanskí seniori sa v hojnom počte zapojili do Jesenných športových hier, ktoré sa uskutočnili 23. 10. 2014 v priestoroch Spoločensko-relaxačného centra na ulici Milosrdenstva 4. Najviac sa ich zapojilo do súťaže v

Pozvánka

Starosta Mestskej časti Košice -Juh Vás srdečne pozýva na minifutbalový turnaj o putovný pohár starostu. KEDY? 25.10.2014 o 10.00 hod. KDE? športové ihrisko na Turgenevovej 26 v Košiciach Tešíme sa na Vás.

Stretnutie športovcov

Stretnutie južanských  športovcov so starostom mestskej časti je už tradíciou. Aj 21. októbra 2014 sa zišli v obradnej sieni účastníci 91. ročníka MMM, víťazi tenisového turnaja “O pohár starostu MČ Košice-Juh” a

Začala rekonštrukcia jedálne na Vojvodskej.

Súčasťou zámeru MČ Košice – Juh na skvalitnenie sociálnych služieb pre seniorov je aj komplexná rekonštrukcia Jedálne na Vojvodskej ulici č. 5, Košice z prostriedkov Environmentálneho fondu, ktorá výrazne zlepší podmienky stravovania

Ocenenie výhercov súťaže “Najkrajší balkón a predzáhradka”

Starosta Mestskej časti Košice -Juh prijal a ocenil výhercov súťaže “Najkrajší balkón a predzáhradka”. Za najkrajší balkón v mestskej časti bol vyhlásený balkón Jany Leškovej na Šoltésovej ulici 7 v Košiciach. Najkrajšiu

Rozlúčka s letnou sezónou

T – Systems Športovo – zábavný areál na Alejovej 2 v Košiciach sa v sobotu 18.10.2014 definitívne rozlúčil s letnou sezónou. Ako inak  –  športom a zábavou. Prvý ročník futbalového turnaja o pohár starostu MČ Košice- Juh

100 – ročná jubilantka v mestskej časti

CIPRUSOVÁ   ANNA -  storočná jubilantka, narodila sa v Levoči, pochádza z dvojčiat, s manželom vychovali 4 deti. Po odchode do dôchodku s manželom Štefanom  žili v mestskej časti Košice – Juh na