Pozvánka

Oznámenie o možnosti podávania žiadostí na príležitostný predaj Pamiatka zosnulých

Na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu a na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku je potrebné povolenie mestskej časti. Povolenie sa vydáva na dobu určitú stanovenú termínom konania trhu. Písomnú

Veselú Veľkú noc

OZNAM

Otváracie hodiny počas Veľkej noci

Počas veľkonočných sviatkov Vás radi privítame v T-Systems Športovo-zábavnom areáli. Zároveň Vám prajeme veselú Veľkú noc.

Veľkonočné trhy začali

Od dnes do štvrtka si výrobcovia tradičných veľkonočných ozdôb pripravili pre Vás rôzne veľkonočné dekorácie, ktoré si môžete zakúpiť na Centrálnom trhovisku. Zároveň tu nájdete aj šunky a klobásky, ktoré neodmysliteľne patria k

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k spríjemneniu veľkonočných sviatkov občanom a rodinám v  núdzi z našej Mestskej časti Košice – Juh. V rámci akcie „Daruj kilečko – Veľká noc 2017“ sme vyzbierali 626 kg potravín.  ĎAKUJEME:

Mediačná poradňa

Deň narcisov

V dnešný deň narcisov navštívili dobrovoľníci aj Miestny úrad MČ Košice – Juh. Radi sme podporili dobrú vec.     

Úspešná marcová zbierka

Misku sa nám podarilo naplniť. V rámci vyhlásenej marcovej verejnej zbierky  „Naplňme misku psíkom v útulku“ sa podarilo vyzbierať pre psíkov granule, konzervy, salámy, ryžu , cestoviny, pelechy, misky, handry, plachty a čistiace prostriedky.