reputable online pharmacyhttp://www.reladus.lt/znam/clomid-in-the-us-onlineprozac

FESTIVAL NAŠEJ PLANÉTY

Zúčastnila sa ich aj Mestská časť Košice Juh, aby svojou účasťou potvrdila, že čistota a rozsiahle poškodzovanie životného prostredia nám nie je ľahostajná.

Zbierka pre psíkov z košického útulku

Mestská časť Košice –Juh v súlade s dohodou o spolupráci s občianskym združením Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vyhlasuje zbierku na pomoc psíkom z košického útulku.

Informácie ohľadom pobočky Slovenskej pošty

V mesiaci apríl ukončila svoju prevádzku Slovenská Pošta na sídlisku Železníky na Ostravskej ulici. Zo strany vedenia Slovenskej Pošty je záujem prevádzku pošty na sídlisku obnoviť v obmedzenom režime.

Na Juhu sa opäť športovalo

Dnes sa uskutočnili v Spoločensko – relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva 4, Jarné športové hry seniorov.

Opätovná kontrola čistoty a údržby verejných priestranstiev na Juhu

V rámci harmonogramu starosta mestskej časti, opätovne zvolal kompetentných zástupcov útvarov mesta Košice, za účelom vykonania kontroly čistoty a údržby verejných priestranstiev na Juhu.

Prijatie učiteľov

Učiteľské povolanie je poslaním „ vyvolených“, ktoré si vyžaduje celého človeka. Človeka, ktorý nielen čestne, zodpovedne a kvalifikované plní svoje povinnosti, ale žije aj životom svojich žiakov a študentov.

Pracovné stretnutie – stanovenie kritických lokalít pre prístup vozidiel záchranných zložiek v MČ Košice – Juh

V kancelárií starostu Mestskej časti Košice - Juh sa dnes uskutočnilo pracovné stretnutie.

Veľkonočné stretnutie s ľuďmi bez domova

Starosta MČ Košice - Juh pán JUDr. Jaroslav Hlinka sa zúčastnil veľkonočného stretnutia v Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ul. v Košiciach.

Daruj kilečko – Veľká noc 2015

Ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli svojim darom do akcie "Daruj kilečko -Veľká noc 2015".

Deň narcisov

Deň narcisov patrí medzi verejno - prospešné zbierky Ligy proti rakovine. Pripnutím žltého narcisu tak urobil aj starosta MČ Košice – Juh JUDr. Jaroslav Hlinka.