Pozvánka

Starosta Mestskej časti Košice -Juh Vás srdečne pozýva na minifutbalový turnaj o putovný pohár starostu. KEDY? 25.10.2014 o 10.00 hod. KDE? športové ihrisko na Turgenevovej 26 v Košiciach Tešíme sa na Vás.

Stretnutie športovcov

Stretnutie južanských  športovcov so starostom mestskej časti je už tradíciou. Aj 21. októbra 2014 sa zišli v obradnej sieni účastníci 91. ročníka MMM, víťazi tenisového turnaja “O pohár starostu MČ Košice-Juh” a

Začala rekonštrukcia jedálne na Vojvodskej.

Súčasťou zámeru MČ Košice – Juh na skvalitnenie sociálnych služieb pre seniorov je aj komplexná rekonštrukcia Jedálne na Vojvodskej ulici č. 5, Košice z prostriedkov Environmentálneho fondu, ktorá výrazne zlepší podmienky stravovania

Ocenenie výhercov súťaže “Najkrajší balkón a predzáhradka”

Starosta Mestskej časti Košice -Juh prijal a ocenil výhercov súťaže “Najkrajší balkón a predzáhradka”. Za najkrajší balkón v mestskej časti bol vyhlásený balkón Jany Leškovej na Šoltésovej ulici 7 v Košiciach. Najkrajšiu

Rozlúčka s letnou sezónou

T – Systems Športovo – zábavný areál na Alejovej 2 v Košiciach sa v sobotu 18.10.2014 definitívne rozlúčil s letnou sezónou. Ako inak  –  športom a zábavou. Prvý ročník futbalového turnaja o pohár starostu MČ Košice- Juh

100 – ročná jubilantka v mestskej časti

CIPRUSOVÁ   ANNA -  storočná jubilantka, narodila sa v Levoči, pochádza z dvojčiat, s manželom vychovali 4 deti. Po odchode do dôchodku s manželom Štefanom  žili v mestskej časti Košice – Juh na

Nájazdová rampa pre športocov

Imobilní športovci, ktorí využívajú možnosti Spoločensko-relaxačného centra na ulici Milosrdenstva 4 sa určite potešia. Pre nich bola zrealizovaná nájazdová rampa do kolkárne, kde  sa hráva aj stolný tenis.  

Predstavujeme projekt výstavby nového „ Centrálneho trhoviska na Južnej triede“

Centrálne trhovisko bude umiestnené v časti verejnej zelene pozdĺž existujúceho spevneného chodníka na Južnej triede ako pokračovanie obchodnej zóny medzi obchodným centrom a obytným domom. Nové trhové stoly budú umiestnené pod presvetleným

Odovzdanie zrekonštruovaného športového ihriska do užívania verejnosti

Mestská časť Košice -Juh Vás srdečne pozýva na odovzdanie zrekonštruovaného športového ihriska na Užhorodskej ulici 15 v Košiciach do užívania verejnosti. KEDY? 20.10.2014 o 13.00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť.

Prijatie u starostu

Starosta Mestskej časti Košice-Juh prijal dňa 17. októbra 2014 posádku rýchlej lekárskej pomoci zo Záchrannej služby Košice, ktorá v dňoch 2. – 4. 10. 2014 obsadila vo Vysokých Tatrách  striebornú priečku v