Hurá na korčule!

HURÁ ! A je to tu. Otvárame novú sezónu. Opäť sa budeme korčuľovať. Mestská časť Košice – Juh pozýva všetkých nadšencov korčuľovania dňa 17.11.2017 (piatok). Radi Vás privítame na novo zrekonštruovanom klzisku

Návrh organizácie dopravy – zámer zavedenia jednosmernej premávky na ul. Srbská, Bulharská, Pekná a Kórejská a návrh riešenia statickej dopravy výstavbou nových parkovacích miest na Srbskej ul.

Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – referát dopravy v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, Mestskou políciou, stanica Juh a referátom Útvaru

Návrh organizácie dopravy – zámer zavedenia jednosmernej premávky na uliciach Šoltésovej a Pasteurova

Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – referát dopravy v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach a Mestskou políciou, stanica Juh – spracoval

Zbierka „Daruj hračku“

Po roku je tu opäť zbierka „Daruj hračku“. Kto by chcel hračkou, školskými potrebami či knihou prispieť, môže tak od dnes do 4.decembra 2017 spraviť. Bližšie informácie aj na t. č. 055/720

Prvé podzemné kontajnerovisko

V rámci pilotného projektu spoločnosť KOSIT a.s. Košice v spolupráci s mestskou časťou realizuje podzemné kontajnerovisko  pri bytovom dome na Južnej triede 26, ktoré bude prvé v Košiciach. Ukončenie výstavby je plánované do konca mesiaca november.

Zimná údržba v sezóne 2017/2018

Na dnešnom pracovnom stretnutí so zástupcami Mesta Košice a spoločnosti KOSIT a.s., bola prerokovaná príprava zabezpečenia zimnej údržby na chodníkoch, miestnych komunikáciách a spevnených plochách v našej mestskej časti na blížiacu sa

Prihláste sa na „Stretnutie s Mikulášom“

Informačný a navádzací systém

Mestská časť Košice – Juh v mesiacoch september – október 2017 vybudovala informačný navádzací systém – 1. etapa. Tento systém je určený prednostne pre chodcov, tabule určujú smer a názov ulice, tak isto je

Južanské Vianočné trhy v MČ Košice – Juh

V dňoch 18.-20.12.2017 na Centrálnom trhovisku Južná trieda sa budú konať Južanské Vianočné trhy. Záujemcovia o predaj (vianočných ozdôb, dekoračných sviečok, medu, medových výrobkov, vianočných oplátok, ikebán, darčekových predmetov, cukroviniek,  vareného vína, pečených

Prijatie

Starosta Mestskej časti Košice – Juh, JUDr. Jaroslav Hlinka prijal oficiálnu delegáciu medzinárodného projektu Erasmus + akcia KA 2, ktorý realizuje Základná škola Staničná 13. Pedagógovia a žiaci tohto projektu predstavili našej