Zámer zavedenia jednosmernej premávky na uliciach Gaštanová a Pri nemocnici

Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – referát dopravy spracoval návrh organizácie dopravy – zámer zavedenia jednosmernej premávky na uliciach Gaštanová a Pri nemocnici s možnosťou vytvorenia

Príďte si zaplávať medzi sviatkami

Mesto Košice pozýva na poslednú športovú akciu v roku 2017, ktorou bude plavecká 24- hodinovka Mesta Košice.🏊‍♂️🏊‍♀️ Bližšie informácie nájdete na linku: http://www.sportkosice.sk/…/24-hodin-v-bazene-druha-12-hodi…

Južanské vianočné trhy

Srdečne pozývame na Južanské vianočné trhy.  

Mediačná poradňa

V stredu Vám opäť ochotne poradia mediátori z mediačnej poradne.

Jubilejné stretnutie dvojičiek

Stretnutie  dvojčiat z celého mesta a okolia má u nás na Juhu bohatú tradíciu. Už po 20-ty krát ich starosta MČ Košice – Juh Jaroslav Hlinka privítal a vo svojom príhovore zaspomínal

Mikuláš prišiel

Mikuláš, anjelik a čert zavítali dňa 5.12.2017 aj do našej mestskej časti, kde rozveselili očká deťom z rodín v hmotnej núdzi. V úvode sa starosta MČ Košice – Juh Jaroslav Hlinka prihovoril deťom, ktoré sa už

Pozývame Vás na Adventný koncert

Daruj kilečko!

Dobrovoľná zbierka

D o b r o v o ľ n á   z b i e r k a Mestská časť Košice – Juh v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a

Daruj štedrú večeru

Bližšie informácie o vianočnej aktivite nájdete na : https://charita-ke.sk/index.php/sk/donation#prettyPhoto