Prijmeme pracovníkov

MČ Košice – Juh prijme od 15.11.2018 pracovníkov na zabezpečenie prevádzky ľadovej plochy, údržby a čistoty jej okolia na klzisko T – Systems Športovo – zábavného areálu na Alejovej 2 v Košiciach.

Modernizácia športového ihriska na Palárikovej

V týchto dňoch sme pre Vás zmodernizovali športové ihrisko na Palárikovej ulici, kde pribudol nový bezpečnostný povrch a dva basketbalové koše.

Už len pár dni potvrá zbierka pre psíkov

 

Najbližší termín uvítania dieťatka do života

Dávame do pozornosti najbližší termín uvítania dieťatka do života. Nahlásiť záujem je potrebné najneskôr do 25.10.2018

Mikulášska nádielka

Mesiac úcty k starším

Október nám viac ako inokedy umožňuje poďakovať sa starým rodičom, seniorom, pretože je to mesiac úcty k starším. Naši južanskí seniori sa radi a aktívne zapájajú do diania v našej mestskej časti. Nebolo tomu inak

Pietna spomienka na Jozefa Psotku

Dnes si pripomíname výročie úmrtia známeho slovenského horolezca Jozefa Psotku, rodáka z Mestskej časti Košice – Juh. Pri tejto príležitosti sme si v parčíku, ktorý nesie jeho meno krátko zaspomínali, aký bol

Pozvánka na koncert

Srdečne vás pozývame na koncert maďarského husľového tria PRINCESS dňa 24.10.2018 o 18.00 hod. do Historickej radnice. Vstupenky si môžete vyzdvihnúť u vedúcej oddelenia kultúry, mládeže a športu PhDr. Andrei Tragalovej, MÚ

39. Parlament seniorov a občanov

11. októbra 2018 sa v obradnej sieni MÚMČ Košice – Juh konal 39. Parlament seniorov a občanov MČ Košice – Juh.  V úvode odznela poézia v podaní Jolany Bocákovej, víťazky krajského kola Vansovej Lomničky.

Oznámenie – odstávka vody z dôvodu rekonštrukcie vodovodu na Gemerskej ulici

VVS, a.s. Košice oznamuje obyvateľom Gemerskej ulice – párne čísla, že z dôvodu rekonštrukcie vodovodu budú realizované odstávky vody v mesiaci október a november 2018. O presnom dátume odstávky budú dotknutí obyvatelia