Daruj kilečko – Veľká noc 2015

Ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli svojim darom do akcie “Daruj kilečko -Veľká noc 2015″. Vďaka Vám sa podarilo vyzbierať 510 kg potravín, ktoré spríjemnia veľkonočné sviatky občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Deň narcisov

Deň narcisov patrí medzi verejno – prospešné zbierky Ligy proti rakovine. Dnes, 27. marca 2015, máme možnosť vyjadriť spolupatričnosť s tými, čo bojujú s touto zákernou chorobou. Pripnutím žltého narcisu tak urobil aj starosta

Veľká noc v dennom centre

“Fašiangy, Turice, Veľká noc ide….”. Veru, nezadržateľne sa nám blížia SVIATKY JARI, ktoré si výstavkou ručných prác pripomenuli aj seniori z denného centra. Výstavku obohatili nielen aktuálnym hovoreným slovom o blížiacich sa

Akcia “DARUJ KILEČKO”

 

Slovenské ženy v literatúre

Južanskí seniori si v dennom centre spojili mesiac knihy a deň žien na jednom podujatí, ktoré pomenovali “Slovenské ženy v literatúre”. Počas literárno-hudobného pásma si pripomenuli život a dielo významných slovenských spisovateliek

Návšteva Centra pomoci Ligy proti rakovine SR

Pred blížiacim sa Dňom narcisov (27.3.2015), navštívil starosta Mestskej časti Košice – Juh pán Jaroslav Hlinka s prednostkou úradu Henrietou Pagáčovou “Centrum pomoci Ligy proti rakovine SR”, ktoré sídli v našej mestskej časti. Manažérka

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s Mestom Košice a spoločnosťou Kosit a.s., v termíne od 20.3.2015 do 27.3.2015 rozmiestni veľkokapacitné kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad (BRKO) zo záhrad v nasledovných lokalitách: 23.03.2015  pondelok,  Mudroňova -Franckova

Krst knihy Barbary Bartšikovej

Seniori denného centra si tradičný MAREC – mesiac knihy pripomenuli dňa 18. marca 2015, kedy sa  uskutočnilo literárne pásmo a krst knihy Barbary BARTŠIKOVEJ  – RADŠEJ MLČ, PLAČ a PÍŠ s podtextom „Medzi povinnosťou a vášňou“.

Južanská kvapka krvi

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým či po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny čin. Takýto ušľachtilý a humánny čin urobili všetci tí,

OZNÁMENIE

Mestská časť Košice – Juh plánuje výstavbu nového centrálneho trhoviska na Južnej triede 31-33. Z uvedeného dôvodu od 16.3.2015 bude pôvodné trhovisko z Južnej triedy 29 premiestnené do novej plánovanej lokality.