Organizácia dopravy počas výluky v rámci MET (od 25.2.2017)

Oznámenie pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov s prevádzkou v MČ Košice – Juh

Oznámenie pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov s prevádzkou v MČ Košice – Juh Mestská časť týmto oznamuje právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré prevádzkujú na území MČ Košice – Juh prevádzkarne obchodu alebo

Upozornenie na zvýšené koncentrácie prachových častíc

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje občanov mesta Košice , že v dňoch od 12.2. do 14.2.2017 boli v ovzduší mesta  a jeho okolia na meracích staniciach zaznamenané zvýšené

Valentínske posedenie

Sviatok sv. Valentína je milou príležitosťou drobným darčekom prejaviť svoju náklonnosť k milovanej osobe, ale aj možnosťou vyjadriť priazeň svojim blízkym, priateľom, či rodine. Včera starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka zaželal krásneho

Vítanie detí do života

V sobotu, 11. februára 2017 sa uskutočnila jedna z najmilších udalostí  našej mestskej časti – Vítanie detí do života. Starosta Mestskej časti Košice – Juh JUDr. Jaroslav Hlinka v obradnej sieni slávnostne privítal detičky Dušana,

Spomienková akcia na horolezca J. Psotku

12. februára 1934 sa narodil významný horolezec, rodák z našej mestskej časti Jozef Psotka, ktorý zahynul pri zostupe z najvyššej hory sveta v októbri roku 1984. Spolu so sestrou J. Psotku p.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v dňoch 27.2.2017 a 1.3.2017

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje odberateľom prerušenie distribúcie elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v dňoch: 27.2.2017 v čase od 7:20 hod. do 15:30 hod. v MČ Košice – Juh, záhradkárska lokalita

Poďakovanie

Starosta JUDr. Jaroslav Hlinka osobne poďakoval spoločnostiam a jednotlivcom za ústretovosť, pomoc a aktívnu účasť pri uskutočnení športových, kultúrnych a charitatívnych akcií v roku 2016. Úprimne ďakujem patrí: T – Systems Slovakia

Blahoželáme víťazom hokejového turnaja

X.ročník hokejového turnaja ,, O pohár starostu MČ Košice – Juh“. V sobotu 21.1.2017 sa na ľadovej ploche T – Systems Športovo – zábavného areálu na Alejovej 2 v Košiciach stretli nadšenci

Nonstop 24 – hodinové korčuľovanie

1391 korčuliarov spoločne vytvorili nový slovenský rekord v počte nakorčuľovaných kilometrov 6259 počas 24 hodín.