Rekonštrukcia plynovodov sa dostáva do finále

Rekonštrukcia plynovodov a prípojok na uliciach Kopeckého, Milosrdenstva, Kalinčiakova, Pri nemocnici, Platanova, Turgenevova, Rastislavova a Gemerská sa dostáva do finále. 👍 Ďakujeme plynárom za ústretovosť a promptnosť pri vykonávaní prác. Povrchové úpravy aj napriek tomu,

Stretnutie dvojičiek,…s Mikulášom

A máme tu opäť „Stretnutie s Mikulášom“🎅

Ďakujeme darcom

V mesiacoch september a október sa konala zbierka pre psíkov z útulku. Dnes starosta J. Hlinka odovzdal košickému útulku krmivo a darované veci. Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí ste sa

Daruj hračku

Mestská časť Košice – Juh každoročne organizuje zbierku Daruj hračku. Kto má chuť a možnosť darovať hračku 🏎️🐧, knihu 📚 či školské potreby 🖋️✂️📐 pre deti, ktoré to najviac potrebujú, môže doniesť na Miestny úrad MČ Košice

Deň červených makov

Tento rok si pripomíname aj 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Straty na ľudských životoch, ktoré si vojna vyžiadala, nemali dovtedy obdobu v ľudských dejinách. Na širokých pláňach, sa nachádzajú vojenské cintoríny

Nové športové potreby

Mestská časť Košice – Juh vďaka dotácii z Úradu vlády Slovenskej republiky z programu Podpora rozvoja športu na rok 2018, zakúpila 14 nových bicyklov a 47 párov korčulí na ľad do T

Oznámenie o odstávke studenej vody – ul. Smetanova, Šoltésovej, Mudroňova

Jesenné športové hry

XVII. ročník Jesenných športových hier otvoril starosta Jaroslav Hlinka, ktorý všetkým športovcom zaželal veľa športového šťastia. Hier sa zúčastnilo 40 športovcov, ktrorí medzi sebou súťažili v štyroch športových disciplínach: šípky, stolný tenis,

Nový športový povrch na Oštepovej ul.

Vážení športoví priaznivci, nový športový povrch sme pre vás vybudovali na športovom ihrisku na Oštepovej ulici.  Asfaltový povrch nahradil umelý trávnik, na ktorom si  môžete zahrať rôzne loptové hry. Sme radi, že

Mikulášska nádielka