Návšteva z partnerského XIII. obvodu z Budapešti

Mesiac október už dlhé roky spájame s úctou k starším. Tohtoročný október spájame aj s partnerskými vzťahmi – 4. októbra navštívili južanskí seniori Budapešť, včera – 28. 10. 2014 sme privítali budapeštianskych seniorov na

Športové ihriska na Juhu v novom šate

Mestská časť Košice -Juh odovzdala dve zrekonštruované športové ihriská do užívania verejnosti. Obyvatelia si na zrekonštruovaných športových ihriskách s liatym polyuretánovým povrchom na uliciach Užhorodská 15 a Košťova – Oštepová môžu rekreačne

Dni otverených dverí denného stacionára

Pozvánka na 31. Parlament seniorov

                

TOP 2 STROMY NA JUHU

V rámci Stredoeurópskeho dňa stromov 20.10.2014 boli dva stromy vyhlásené za TOP STROMY Mestskej časti Košice – Juh. Najkrajší strom nájdete v areáli MŠ na Palárikovej ulici.   Náš strážca a pomocník

Karol Petróczi v dennom centre seniorov

V piatok 24. októbra bolo v Dennom centre seniorov na ulici Milosrdenstva veselo. Zavítal medzi nich Karol Petróczi, jedna z najvýznamnejších postáv košického hudobného života. Pán Petroczi pôsobil na poste 1. koncertného

Odovzdanie zrekonštruovaného športového ihriska do užívania verejnosti

Mestská časť Košice -Juh Vás srdečne pozýva na odovzdanie zrekonštruovaného športového ihriska na uliciach Košťova – Oštepová do užívania verejnosti. KEDY? 27.10.2014 o 11.45 hod. Tešíme sa na Vašu účasť.

Poďakovali nám

Obyvatelia ulice Rastislavova 2 -14 by chceli týmto vyjadriť poďakovanie Mestskej časti Košice –Juh, ktorá za pomoci  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice v rámci dohody uskutočnili verejnoprospešné práce na skultúrnenie  a skrášlenie

Podporujeme výstavbu nových parkovacích miest pri obchodných centrách, ktoré budú slúžiť aj pre verejnosť

Lokalita ulíc Jantárová, Požiarnická, Rosná sa nachádza v blízkosti centra mesta. Jedným z najnavštevovanejších obchodným centier v predmetnej lokalite je Cottbus. Spoločnosť OMIDA, spol. s r.o. v blízkej budúcnosti zrealizuje výstavbu nových parkovacích miest pred predmetným obchodným

Seniori športovali

Južanskí seniori sa v hojnom počte zapojili do Jesenných športových hier, ktoré sa uskutočnili 23. 10. 2014 v priestoroch Spoločensko-relaxačného centra na ulici Milosrdenstva 4. Najviac sa ich zapojilo do súťaže v