„ Poďme si vypratať výbehy a skvalitníme podmienky pre výcvik psov“

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s Občianskym združením Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vyhlásila dobrovoľnícku akciu na výbehoch pre psov na uliciach Jantárova, Južná trieda a Ostravská . Akcia sa uskutočnila dňa 22.03.2017

Jarné športové hry seniorov

Jarné športové hry seniorov aj tento rok prilákali všetkých južanských športovcov, ktorí mali chuť si zmerať sily v bowlingu, šípkach a stolnom tenise. Po vyhlásení tých najlepších nasledoval veselý kvíz, pri ktorom

Deň učiteľov

Deň učiteľov, ktorý sa oslavuje na Slovensku 28. marca ako spomienka na narodenie „učiteľa národov“ Jána Ámosa Komenského dáva príležitosť oceniť prácu pedagógov. Túto príležitosť tento, ako aj každý rok využíva starosta

Daruj kilečko-Veľká noc

Ľadová plocha mimo prevádzky

Medzinárodný deň žien

8. marca sa v KSC Južan konala oslava sviatku Medzinárodného dňa žien.

Dni materských škôl v partnerskom XIII. obvode mesta Budapešť

Jedným z priaznivých výsledkov už  pätnásťročnej spolupráce samospráv Mestskej časti Košice – Juh a XIII. obvodu mesta Budapešť v Maďarsku je aj sprostredkovanie účasti zástupcov Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Žižkovej ulici 4 v našej

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s Občianskym združením Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vyhlasuje dobrovoľnícku aktivitu „Poďme si vypratať výbehy a skvalitníme podmienky pre výcvik psov“

Pozdravy jubilantom

Posledný februárový deň  sa stretli v obradnej sieni „Južania“, ktorí sa dožili krásneho životného jubilea 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Starosta mestskej časti JUDr. Jaroslav Hlinka zaželal prítomným jubilantom do ďalších

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vyhlasuje zbierku „Naplňme misku psíkom v útulku“