reputable online pharmacyhttp://www.reladus.lt/znam/clomid-in-the-us-onlineprozac

Večer vďaky

VEČER VĎAKY Piatkový večer patril Tanečnému súboru Diamant, aby vyjadrili vďaku a poďakovanie sponzorom a svojim priaznivcom, vďaka ktorým mohli reprezentovať MČ Košice – Juh, mesto Košice, ale aj Slovenskú

Podpora dobročinného projektu

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda oslovila MČ Košice – Juh o spoluprácu pri realizácii dobročinného sociálneho projektu. Žiaci strednej školy vlastnoručne vyrábajú vianočné dekorácie a ponúkajú ich na predaj. Výťažok

Alžbetínsko – Katarínska zábava

Význam ženského mena Alžbeta má hebrejský pôvod, je novozákonné a v preklade znamená "Bohu zasvätená". Meniny oslavujú 19. novembra 2015. Krstné meno Katarína je gréckeho pôvodu a znamená

Jesenné športové hry

V Spoločensko – relaxačnom centre sa v dňoch 24.11. 2015 - 25.11.2015  konal 13. ročník Jesenných športových hier seniorov. V úvode členky literárneho krúžky Denného centra  seniorov v krátkom kultúrnom programe predstavili

Daruj kilečko

Verejné korčuľovanie

Daruj hračku

OZNAM

33 Parlament seniorov

Dňa 11.11.2015 sa v obradnej sieni Mestskej časti Košice – Juh konal už 33. Parlament seniorov. V úvode odznela prezentácia "Autorita, význam a poslanie Jednoty dôchodcov na Slovensku", v programe

Stretnutie starostu s obyvateľmi

Dňa 10.11.2015 sa uskutočnilo stretnutie starostu, miestnych poslancov a obyvateľov mestskej časti. Starosta informoval o rozpracovanom návrhu na zmenu mestských častí, ktorý predložilo mesto Košice a mestskí poslanci ho zobrali na vedomie