Príďte si zahrať golf zadarmo

Mestská časť Košice – Juh Vás srdečne pozýva na športovo – spoločenské podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. júna 2018 od 14.00 hod., v T – Systems Športovo – zábavnom areáli

Verejné ocenenie

Udeľovanie verejných ocenení sa traduje v našej mestskej časti už od roku 2009, kedy boli slávnostne uvedené obecné symboly – erb, vlajka a insígnie starostu do užívania Mestskej časti Košice – Juh.

Maľovanie športových ihrísk

Vyzývame opäť všetkých, ktorým záleží na zveľadení našej mestskej časti, aby nám prišli dňa 22. júna (piatok) pomôcť  vymaľovať športové ihriská. Stretneme sa na športovom ihrisku na Oštepovej. Podľa toho koľko rúk

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

V zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 a 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o

Uskutočnilo sa prerokovanie územného plánu

13.júna 2018 sa uskutočnilo v Mestskej časti Košice – Juh verejné prerokovanie návrhu „Územného plánu mesta Košice – koncept riešenia“. Informácie týkajúce sa konceptu riešenia Územného plánu mesta Košice sú uverejnené na

Poznávajme Mestské časti

V rámci projektu Rady seniorov mesta Košice pod názvom „Poznávajme Mestské časti“ starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka privítal seniorov z MČ Dargovských hrdinov, Vyšné Opátske, Šaca, Ťahanovce, Myslava, Pereš, Krásna, Nad Jazerom, KVP,

14. júna zrušená dobrovoľnícka akcia

Medzinárodný tábor Velence

Počas dlhoročnej medzinárodnej spolupráce medzi Mestskou časťou Košice – Juh a XIII. obvodom hlavného mesta Budapešť vzniklo množstvo projektov, medzi ktoré patrí už aj tradičný výmenný tábor pri jazere Velence v Maďarsku.

Šport bez bariér

Mesto Košice, Mestská časť Košice – Juh a Rada seniorov mesta Košice pod záštitou viceprimátora mesta Košice Martina Petruška, zorganizovali kultúrno – športové podujatie Šport bez bariér. Na slávnostnom otvorení nechýbal ani

Dobrovoľnícka akcia

Už po druhýkrát sme privítali v Spoločensko – relaxačnom centre v rámci najväčšieho firemného dobrovoľníckeho podujatia „Naše Mesto“ šikovných mladých ľudí ochotných zapojiť sa do aktivít. Podujatie nadácie Pontis „Naše Mesto“ prepája firmy, samosprávy