OTVOR SVOJE SRDCE

17. október si pripomíname Svetový deň boja proti chudobe. Pri tejto príležitosti, Arcidiecézna charita Košice organizuje verejnú zbierku OTVOR SVOJE SRDCE.  Výťažok zo zbierky bude použitý na zabezpečenie dôstojných podmienok pre osamelé

Za obmedzenie sa ospravedlňujeme!

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s mestom Košice v týchto dňoch realizuje výstavbu nových parkovacích miest ako aj rozšírenie prístupovej komunikácie k parkovisku pri bytovom dome Južná trieda 33. Za

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice oznamuje svojim odberateľom elektriny, že v nasledujúcich dňoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Mestskej časti Košice – Juh.

Futbalový turnaj

Prvá októbrová sobota patrila úžasným športovým výkonom, ktoré predvádzali futbalisti v boji o„ Pohár starostu MČ Košice – Juh″. Štvrtému ročníku futbalového turnaja prialo krásne slnečné počasie. Turnaj pokračoval podľa harmonogramu a odohrali sa

Úcta k starším

Október je venovaný úcte k starším. Našich južanských seniorov prišli potešiť krásnym folklórnym vystúpením žiaci Základnej umeleckej školy „Jantárový štvorlístok“ a starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka vyzdvihol ich stále aktívny životný

Celoplošná deratizácia na území mesta Košice

Týmto oznamujeme občanom, že dňa 3.10.2017 ako dotknutej mestskej časti bolo doručené oznámenie: „Správne konanie vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení“.  V súvislosti s premnožením hlodavcov, najmä potkanov vo viacerých

Slávnostné otvorenie obnovených priestorov

Mestská časť Košice – Juh dnes slávnostne otvorila obnovené priestory budovy Jedálne pre dôchodcov spoločne s novým poskytovateľom stravovania Gastroservis MM, s.r.o.. Jedáleň prešla obnovou vo forme vynovenej kuchyne, výmenou elektrických káblov a

Zbierka pre psíkov z útulku pri Haniske

Uvítanie detí do života

Jedným z najvzácnejších okamihov v živote rodičov je narodenie dieťatka. Dieťa je dar, ktorý celý život prinášať radosť a lásku. Do obradnej siene doniesli rodičia v náručí svoje deti Grétu, Karolínu, Richarda

Úspešná zbierka vrchnákov pre zvieratká v útulku

Na základe uzavretej dohody o spolupráci s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP) , Mestská časť Košice – Juh zorganizovala zbierku plastových vrchnákov. V období od apríla do septembra 2017 sa podarilo nazbierať celkovo 17