Daruj hračku

Mestská časť Košice – Juh každoročne organizuje zbierku Daruj hračku. Kto má chuť a možnosť darovať hračku 🏎️🐧, knihu 📚 či školské potreby 🖋️✂️📐 pre deti, ktoré to najviac potrebujú, môže doniesť na Miestny úrad MČ Košice

Deň červených makov

Tento rok si pripomíname aj 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Straty na ľudských životoch, ktoré si vojna vyžiadala, nemali dovtedy obdobu v ľudských dejinách. Na širokých pláňach, sa nachádzajú vojenské cintoríny

Nové športové potreby

Mestská časť Košice – Juh vďaka dotácii z Úradu vlády Slovenskej republiky z programu Podpora rozvoja športu na rok 2018, zakúpila 14 nových bicyklov a 47 párov korčulí na ľad do T

Oznámenie o odstávke studenej vody – ul. Smetanova, Šoltésovej, Mudroňova

Jesenné športové hry

XVII. ročník Jesenných športových hier otvoril starosta Jaroslav Hlinka, ktorý všetkým športovcom zaželal veľa športového šťastia. Hier sa zúčastnilo 40 športovcov, ktrorí medzi sebou súťažili v štyroch športových disciplínach: šípky, stolný tenis,

Nový športový povrch na Oštepovej ul.

Vážení športoví priaznivci, nový športový povrch sme pre vás vybudovali na športovom ihrisku na Oštepovej ulici.  Asfaltový povrch nahradil umelý trávnik, na ktorom si  môžete zahrať rôzne loptové hry. Sme radi, že

Mikulášska nádielka

Vítanie detí do života

Narodenie dieťatka neprináša do nášho života len povinnosti, ale aj krásne chvíle, akou je aj privítanie detí do života. Tejto milej udalosti sa v sobotu 27.10.2018 zúčastnili rodičia v náručí so svojími

Večer vďaky súboru Diamant

V piatok večer sa schádzali do KSC Juža sponzori a priaznivci Tanečného súboru Diamant. Tento súbor žne úspechy na domácich pódiach ale aj v zahraničí. Svojim vystúpením vyjadrili poďakovanie tým, vďaka ktorým

Krst nového ihriska

Dnes sme spoločne s deťmi z MŠ Miškoveckej slávnostne „pokrstili“ detské ihrisko na Užhorodskej ulici, ktorému detičky vymysleli názov „Železníček nezbedníček“ a napísali o ňom aj krásnu básničku.