Nová územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“

Územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“ vrátane Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“ je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice v priestoroch referátu

Mediačná poradňa

Aj počas prázdnin je Vám k dispozícií mediačná poradňa, kde Vám mediátorky ochotne pomôžu riešiť Vaše problémy.

Nová atrakcia na areáli

Pozývame všetky deti vyskúšať novú skákaciu atrakciu, ktorú sme pre vás pripravili v rámci skvalitňovania služieb v našom T-Systems Športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2.

Letný tábor

Opäť je tu čas letných prázdnin. Ak práve premýšľate nad programom pre vaše deti, máme pre vás zaujímavú ponuku. Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s OZ Dračia stopa pripravila pre

Zumba a TAEBO u nás na areáli.

Mestská časť Košice – Juh Vás pozýva v mesiaci júl na pravidelné hodiny ZUMBY a TAEBA pod holým nebom v areáli T – Systems ŠZA na Alejovej 2 v Košiciach. Fitness hodina

PAMIATKA ZOSNULÝCH – vyžrebované poradie pridelenia trhových stolov v roku 2018

  Poradie pridelenia trhových stolov  

35. výročie Spojenej školy na Alejovej

Blahoželáme🎉 Spojenej škole na Alejovej ul. k 35. výročiu založenia školy. Želáme ešte veľa úspešných rokov všetkým pedagogickým👩‍🏫 aj nepedagogickým pracovníkom a načerpania nových síl počas prázdnin. Ďakujeme za pozvanie a tešíme

„Regenerácia vnútrobloku Sídliska Železníky, Košice“

V týchto dňoch sa v našej mestskej časti začala „Regenerácia vnútrobloku Sídliska Železníky, Košice“ v lokalite ulíc Užhorodská, Krakovská, Miškovecká. Mesto Košice na to získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného

Júnové uvítanie detí do života

V sobotu 23.júna 2018 obradnú sieň MČ Košice – Juh zaplnili rozžiarené deti pri príležitosti uvítania detí do života. Starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka privítal do veľkej rodiny Južanov detí: Terezku,

Vymaľovali sme prvé športové ihrisko

V piatok 22. júna sme  za pomoci šikovných rúk dobrovoľníkov zo Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie Požiarnická 1, spoločnosti dm drogerie markt -INICIATÍVA DM {SPOLOČNE}, aktivačných pracovníkov a zamestnancov MČ, vymaľovali športové