Zviera už nie je vec, ale živá cítiaca bytosť

Minulý týždeň sme v našej mestskej časti zaznamenali streľbu na mačku. Z toho dôvodu upozorňujeme občanov, že im za takéto konanie hrozí vysoká pokuta, alebo aj trest odňatia slobody. Zároveň chceme poprosiť

Oznam – 5.apríla bude miestny úrad mimo prevádzky

Oznamujeme verejnosti, že dňa 5. apríla (piatok) 2019 z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny bude Miestny úrad MČ Košice-Juh na Smetanovej ul. č. 4, Košice mimo prevádzky.

Pozývame Vás skrášliť si svoje okolie

Harmonogram celoročného upratovania veľkokapacitnými kontajnermi

„Daruj kilečko“

Marec mesiac knihy

Trhové stoly na prenájom

Mestská časť Košice – Juh ako správca trhoviska ponúka na prenájom voľné trhové stoly na rok 2019 na Centrálnom trhovisku na Južnej triede 33 v Košiciach. V prípade Vášho záujmu o predaj na predmetnom

Výročná členská schôdza Denného centra seniorov Košice – Juh

Tak ako každý rok sa členovia DCS stretli a vyhodnotili svoju celoročnú činnosť a predniesli návrhy na najbližšie obdobie. Členskú schôdzu otvoril predseda DCS Ján Simko, ktorý privítal vzácnych hostí: starostu MČ

Ukončenie prevádzky ľadovej plochy

Vážení priaznivci korčuľovania a hokeja, je za nami bohatá sezóna plná fantastických podujatí na ľadovej ploche, ktoré vďaka Vám mali tú správnu atmosféru. Dnešným dňom však z dôvodu počasia musíme ukončiť prevádzku

Mediačná poradňa