Oznámenie pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov s prevádzkou v MČ Košice – Juh

Oznámenie pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov s prevádzkou v MČ Košice – Juh Mestská časť týmto oznamuje právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré prevádzkujú na území MČ Košice – Juh prevádzkarne obchodu alebo

Upozornenie na zvýšené koncentrácie prachových častíc

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje občanov mesta Košice , že v dňoch od 12.2. do 14.2.2017 boli v ovzduší mesta  a jeho okolia na meracích staniciach zaznamenané zvýšené

Valentínske posedenie

Sviatok sv. Valentína je milou príležitosťou drobným darčekom prejaviť svoju náklonnosť k milovanej osobe, ale aj možnosťou vyjadriť priazeň svojim blízkym, priateľom, či rodine. Včera starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka zaželal krásneho

Vítanie detí do života

V sobotu, 11. februára 2017 sa uskutočnila jedna z najmilších udalostí  našej mestskej časti – Vítanie detí do života. Starosta Mestskej časti Košice – Juh JUDr. Jaroslav Hlinka v obradnej sieni slávnostne privítal detičky Dušana,

Spomienková akcia na horolezca J. Psotku

12. februára 1934 sa narodil významný horolezec, rodák z našej mestskej časti Jozef Psotka, ktorý zahynul pri zostupe z najvyššej hory sveta v októbri roku 1984. Spolu so sestrou J. Psotku p.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v dňoch 27.2.2017 a 1.3.2017

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje odberateľom prerušenie distribúcie elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v dňoch: 27.2.2017 v čase od 7:20 hod. do 15:30 hod. v MČ Košice – Juh, záhradkárska lokalita

Uvítanie detí do života

Pozvánka na „Valentínske posedenie“

Odvolanie signálu „Upozornenie“ na možnosť výskytu smogovej situácie pre častice PM10 v meste Košice

Riadiace stredisko smogového varovného systému odvoláva signál „upozornenie“ pre mestá Jelšava, Košice, Veľká Ida, Strážske, Humenné, Vranov nad Topľou. „Odvoláva sa signál „Upozornenie“ na možnosť výskytu smogovej situácie pre častice PM10. Platnosť

Poďakovanie

Starosta JUDr. Jaroslav Hlinka osobne poďakoval spoločnostiam a jednotlivcom za ústretovosť, pomoc a aktívnu účasť pri uskutočnení športových, kultúrnych a charitatívnych akcií v roku 2016. Úprimne ďakujem patrí: T – Systems Slovakia