Pozvánka na koncert

Srdečne vás pozývame na koncert maďarského husľového tria PRINCESS dňa 24.10.2018 o 18.00 hod. do Historickej radnice. Vstupenky si môžete vyzdvihnúť u vedúcej oddelenia kultúry, mládeže a športu PhDr. Andrei Tragalovej, MÚ

39. Parlament seniorov a občanov

11. októbra 2018 sa v obradnej sieni MÚMČ Košice – Juh konal 39. Parlament seniorov a občanov MČ Košice – Juh.  V úvode odznela poézia v podaní Jolany Bocákovej, víťazky krajského kola Vansovej Lomničky.

Oznámenie – odstávka vody z dôvodu rekonštrukcie vodovodu na Gemerskej ulici

VVS, a.s. Košice oznamuje obyvateľom Gemerskej ulice – párne čísla, že z dôvodu rekonštrukcie vodovodu budú realizované odstávky vody v mesiaci október a november 2018. O presnom dátume odstávky budú dotknutí obyvatelia

Oprava schodov

V rámci ucelených opráv komunikácií sa starostovi Jaroslavovi Hlinkovi podarilo zabezpečiť aj opravu schodov z Lomonosovovej ulice na Turgenevovu. Opravu realizuje vlastník t. j. mesto Košice.

Pozvánka na 39. parlament

Fit park pre všetky generácie

Už dlhší čas sa pokúšame z rôznych zdrojov získať finančné prostriedky na vybudovanie oddychovo – športovej zóny pre všetky generácie v blízkosti detského ihriska „Flipka“ na Fibichovej ulici. Sme radi, že Rada vlády

Mediačná poradňa

Pripomíname stredajšiu mediačnú poradňu.

Beh o cenu starostu

Pár dní pred Medzinárodným maratónom mieru naša mestská časť už tradične víta mladých bežcov z južanských základných a stredných škôl. XXVIII. ročník “Behu o cenu starostu MČ Košice – Juh” zahájil starosta

Denné centrum seniorov získalo titul

Denné centrum seniorov Mestskej časti Košice – Juh sa môže pýšiť titulom „Klub seniorov roku 2018“ za najlepšie výsledky dosiahnuté v rozvoji aktivít pre seniorov, ktoré udeľuje Rada seniorov mesta Košice, n.o. Spolupráca

Veľký športový deň

Vážení športoví priatelia srdečne Vás pozývame na športovo – spoločenské podujatie „ VEĽKÝ ŠPORTOVÝ DEŇ ″. Vidíme sa 13.10.2018 (sobota) v T-Systems Športovo zábavnom areáli na Alejovej 2. Prihlásené družstvá už aktívne