Rekonštrukcia chodníka na Užhorodskej ulici

Na základe podnetov  starostu MČ Košice – Juh, začalo mesto Košice v týchto dňoch s ucelenou opravou chodníka na Užhorodskej ulici. Chodník je dlhodobo v technicky nevyhovujúcom stave.   V rámci rekonštrukcie chodníka bude vybudovaný

Pamiatka zosnulých Cintorínska ulica – Oznámenie

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ: Žiadosť môže záujemca doručiť do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh v termíne od 25.8.2016  do 30.9.2016. Upozornenie: Žiadosti,  ktoré nebudú obsahovať všetky požadované doklady nebudú zaradené do žrebovania. Tlačivá

Oprava schodov Turgenevova-Lomonosovova

Mesto Košice na základe požiadavky starostu Mestskej časti Košice – Juh začalo s opravou prepojovacích schodov z Turgenevovej ulice na Lomonosovovu, popri materskej škole. Schody sú už dlhodobo v technicky nevyhovujúcom stave.

Rekonštruujeme pre Vás ďalšie detské ihrisko

Mestská časť Košice – Juh aj v roku 2016 pokračuje v rekonštrukcií zastaraných detských ihrísk. Nový vzhľad dostane detské ihrisko na Bulharskej ulici, kde zastarané herné prvky nahradia moderné so širokým využitím. Pozostávať bude z

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na športovo – kultúrne podujatie “Superpohár starostu MČ Košice – Juh a Deň otvorených dverí” dňa 29.augusta 2016 v T-Systems Športovo-zábavnom areáli, Alejová 2.  

Kontrola čistoty

V rámci pravidelných kontrol čistoty a verejného poriadku bola dňa 3.8.2016 vykonaná obhliadka lokality Mlynárska, Šoltésovej, Južná trieda, ktorá bola zameraná na stav kosenia, údržby verejnej zelene a čistoty verejných priestranstiev. Na

Pracovné stretnutie

Na území MČ Košice – Juh sa v súčasnosti realizujú rozsiahle výkopové práce, ktoré súvisia s výmenou starých rozvodov plynovodu. Dňa 3.8.2016 sa na úrovni starostu Mestskej časti Košice – Juh uskutočnilo

Pozvánka na športové podujatie

Srdečne Vás pozývame do T-System Šporotovo-zábavného areálu, kde sa bude súťažiť o pohár starostu MČ Košice – Juh v šliapacich kárach. Športové podujatie sa uskutoční dňa 7.augusta (nedeľa) o 12.00 hod. Prihlásiť sa

II.turnus Košického športového leta

V pondelok 1.8.2016 štartujeme II. turnus Košického športového leta, na ktoré srdečne pozývame všetkých nadšencov športu, ktorí ešte nevedia čo budú v čase prázdnin  od 1.8 – 12.8.2016 robiť. Príďte si zahrať

Pomoc psíkom z košického útulku

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci so Spoločnosťou LABAŠ s.r.o., odovzdali dnes Únii vzájomnej pomoci ľudí a psov krmivo a vecnú pomoc psíkom z košického útulku. Granule, konzervy, ryžu, salámu pre psov, čistiace prostriedky a inú