Harmonogram celoročného upratovania veľkokapacitnými kontajnermi

„Daruj kilečko“

Marec mesiac knihy

Trhové stoly na prenájom

Mestská časť Košice – Juh ako správca trhoviska ponúka na prenájom voľné trhové stoly na rok 2019 na Centrálnom trhovisku na Južnej triede 33 v Košiciach. V prípade Vášho záujmu o predaj na predmetnom

Výročná členská schôdza Denného centra seniorov Košice – Juh

Tak ako každý rok sa členovia DCS stretli a vyhodnotili svoju celoročnú činnosť a predniesli návrhy na najbližšie obdobie. Členskú schôdzu otvoril predseda DCS Ján Simko, ktorý privítal vzácnych hostí: starostu MČ

Ukončenie prevádzky ľadovej plochy

Vážení priaznivci korčuľovania a hokeja, je za nami bohatá sezóna plná fantastických podujatí na ľadovej ploche, ktoré vďaka Vám mali tú správnu atmosféru. Dnešným dňom však z dôvodu počasia musíme ukončiť prevádzku

Mediačná poradňa

Medzinárodný deň žien

V predvečer sviatku Medzinárodného dňa žien sa uskutočnilo v KSC Južan kultúrne podujatie venované ženám.  Šarmantným južanským dámam sa v úvode prihovoril starosta Jaroslav Hlinka. O program sa postarali študenti Súkromného hudobného

Konferencia MŠ v Budapešti

Sme radi, že v rámci medzinárodných partnerských vzťahov sa mohla Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda zúčastniť už po štvrtý krát návštevy v Budapešti. Ako samy uviedli: „Pri plnení Plánu

Diamantová svadba

Ubehlo neuveriteľných 60 rokov od času, keď slovkom „Áno“ nerozlučne spojili svoje životy a spoločne vykročili na cestu životom naši jubilanti Pavel Kuchta a pani Anna Kuchtová.  Dňa 2. marca 2019 si