Ďakovný list

Ďakujeme spoločnosti Labaš za sponzorský príspevok, ktorý umožní občanom v hmotnej a sociálnej núdzi prežiť krajšie Vianoce.

JUŽANSKÉ VIANOCE

Mestská časť Košice – Juh Vás pozýva dňa 19. decembra 2014 od 13.00 hod. na popoludnie plné predvianočnej atmosféry v T-Systems Športovo – zábavnom areáli na Alejovej ulici č. 2 v Košiciach.

Košické ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE

Košické ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE obohatila Mestská časť Košice-Juh o hudobné podujatie, počas ktorého bude primátorský punč podávať JUDr. Jaroslav Hlinka. Punč sa podáva od 16.00 do 20.00 hod. Všetkých Vás srdečne pozývame: KEDY? 22.

Adventný koncert

Mestská časť Košice Juh a farnosť Kráľovnej pokoja zorganizovali dňa 15. decembra 2014  ADVENTNÝ KONCERT, ktorý sa uskutočnil   v kostole Kráľovnej pokoja na ulici Milosrdenstva 15. V programe sa predstavili: Súkromná základná umelecká

Poďakovanie zo strany Maratónskeho klubu

Prezident Maratónskeho klubu sa poďakoval starostovi  a miestnemu úradu za aktívnu spoluprácu počas Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý tohto roku oslávil 90. výročie od prvého štartu v roku 1924.    

Uvítanie detí do života

Mestská časť Košice-Juh ponúka rodičom s trvalým pobytom na Juhu, slávnostný obrad uvítania dieťatka do života a zapísanie do pamätnej knihy mestskej časti. Rodičia môžu záujem o tento slávnostný akt nahlásiť na

Daruj kilečko

Mestská časť Košice – Juh organizuje v termíne od 12.11.2014 do 12.12.2014 zbierku potravín ,,DARUJ KILEČKO“. Jej účelom je pripraviť štedrejšie Vianoce pre občanov a rodiny v hmotnej núdzi, ktorí žijú v Mestskej časti Košice –

Dvojčatá s Mikulášom

V Kultúrno-spoločenskom centre JUŽAN bol 8. decembra zvýšený pohyb dvojčiat. Niektoré ťažko rozoznateľné, iné predsa len s nejakým znamienkom, typickým práve pre neho. Deti v úvode stretnutia prezradili, že boli dobré celý

“Starostovský punč” – dobrovoľná zbierka

V rámci Južanských Vianoc, ktoré sa uskutočnia dňa 19. decembra 2014 v T-Systems Športovo – zábavnom areáli na Alejovej ulici 2 v Košiciach sa bude podávať “Starostovský punč“. Vyzbierané finančné prostriedky budú

Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej núdzi

Dňa 04.12.2014 sa v priestoroch spoločenskej sály KSC Južan pri Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Juh uskutočnila ,, Mikulášska nádielka“ pre deti z rodín v hmotnej núdzi. Deti potešil bohatý a pestrý program a taktiež