Deň učiteľov

Tradične pri oslavách Dňa učiteľov, starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka privítal pedagógov južanských škôl, pre ktorých si hudobný darček pripravili študenti zo Súkromného hudobného a dramatického konzervatória.  Slávnostné stretnutie je príležitosťou

Beseda

Starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka hostil v nedeľu autorku knihy Mengeleho dievča Veroniku Homolovú Tóthovú, ktorá prijala pozvanie Centra pre rodinu vo farnosti Kráľovnej pokoja Košice – Juh. Autorka knihy veľmi dojímavo

Oznam

Dm drogerie markt

Spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o. podporila náš projekt, v ktorom sme žiadali pomoc v podobe dobrovoľníctva na športové ihriská. Jedná sa o náter oplotení športových ihrísk, ktoré má mestská časť vo vlastníctve.

Mediačná poradňa

Dni pedagógov materských škôl

V rámci partnerských vzťahov medzi Mestskou časťou Košice – Juh a XIII. obvodom mesta Budapešť, mestská časť  ponúkla Materskej škole – Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským na Žižkovej ulici možnosť zúčastniť sa na medzinárodnej konferencii pre

Likvidácia čiernej skládky odpadu

S problémom vytvárania nepovolenej skládky odpadu  na Jarmočnej ulici  v záhradkárskej lokalite sa mestská časť v spolupráci s mestom Košice zaoberá dlhodobo. Tak ako každý rok po zimnom období je potrebné lokalitu vyčistiť od odpadov, ktoré

Zbierka „Daruj kilečko“

Koncert Jaroslava Dvorského

Milovníci krásnych operných melódii sa včera v podvečer stretli na pozvanie starostu MČ Košice – Juh, Jaroslava Hlinku v KSC Južan. Za neutíchajúceho potlesku vystúpil na pódium sólista Štátnej opery v Košiciach  Jaroslav Dvorský.

Prijatie korčuliarov

Nonstop 24 hodinové korčuľovanie aj v tomto roku prinieslo mnoho prekvapení. A hoci sme vlastné rekordy neprekonali, predsa len jeden individuálny rekord padol. Dávid Agamyan strávil na ľade viac ako 16 hodín