Prijatie športovcov

V podvečer 11.12.2018 zaplnili sálu Kultúrno – spoločenského centra Južan, „južanskí“ účastníci  95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru 2018. Starosta  JUDr. Jaroslav Hlinka im zablahoželal k dosiahnutým výkonom a  zároveň im zaželal, aby s ľahkosťou, plní

Ustanovujúce zasadnutie MZ

Vo voľbách, ktoré sa konali 10. novembra 2018, občania Juhu priamym hlasovaním rozhodli o svojich zástupcoch v orgánoch samosprávy našej mestskej časti. Svoju pozíciu už po ôsmykrát obhájil starosta J. Hlinka, do miestneho zastupiteľstva

O Z N A M

Vážení občania,     oznamujeme Vám, že dňa 31. 12. 2018 sa budú úkony súvisiace s Matričným úradom (rodná, sobášna, úmrtná a osobitná matrika), pokladňou Miestneho úradu, osvedčovaním podpisov a listín ako aj s evidenciou obyvateľstva

Mikulášska nádielka

Mestská časť Košice – Juh pripravila pre deti z rodín v hmotnej núdzi bohatú ,,mikulášsku nádielku“. Okrem balíčkov si od nás detičky odniesli hračky, knižky a školské potreby zo zbierky ,,Daruj hračku“, ktorá prebiehala v našej

Stretnutie dvojčiat s Mikulášom

Stretnutie dvojčiat má už na Juhu svoju 21. ročnú tradíciu. Tak, ako aj po iné roky zavítal medzi dvojčatá Mikuláš, ba nechýbal ani čert, ktorý v spoločenskej sále KSC Južan narobil poriadne

Pozvánka na adventný koncert

ARCUS daroval hračky

Do zbierky ,,Daruj hračku“, účelom ktorej je poskytnúť darčeky deťom z rodín v hmotnej núdzi sa zapojili aj obyvatelia sociálneho zariadenia ARCUS zo Skladnej ul. č. 4 v Košiciach. Ich zástupcovia nám tento milý dar

Kedy na korčule

Daruj kilečko

Otvorenie korčuliarskej sezóny