Dokumenty MZ

______________________________________________________________________________________________________________

Poslanci MZ  Harmonogram rokovaní MZ
Pozvánka MZ Dokumenty MZ
Poslanecké dni MZ    Rokovací poriadok MZ

______________________________________________________________________________________________________________

Pozvánky

Pozvánka na 25. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh
Archív

 

Materiály na rokovanie MZ
Materiály z 25. rokovania MZ
Archív

 

Uznesenia MZ
23. zasadnutie MZ - uznesenia
Archív

 

Účasť poslancov na rokovaní MZ
25. zasadnutie MZ - účasť
Archív

 

Hlasovanie poslancov MZ
23. zasadnutie MZ - hlasovanie
Archív

 

Zápisnice MZ
25. zasadnutie MZ - zápisnica
Archív