Dokumenty MZ

______________________________________________________________________________________________________________

Poslanci MZ  Harmonogram rokovaní MZ
Pozvánka MZ Dokumenty MZ
Poslanecké dni MZ    Rokovací poriadok MZ

______________________________________________________________________________________________________________

Pozvánky

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh 2018-2022
Archív

 

Materiály na rokovanie MZ
Materiály z ustanovujúceho zasadnutia MZ
Archív

 

Uznesenia MZ
Ustanovujúce zasadnutie MZ - uznesenia
Archív

 

Účasť poslancov na rokovaní MZ
Ustanovujúce zasadnutie MZ - účasť
Archív

 

Hlasovanie poslancov MZ
Ustanovujúce zasadnutie MZ - hlasovanie
Archív

 

Zápisnice MZ
27. zasadnutie MZ - zápisnica
Archív