Dokumenty MZ

______________________________________________________________________________________________________________

Poslanci MZ  Harmonogram rokovaní MZ
Pozvánka MZ Dokumenty MZ
Poslanecké dni MZ    Rokovací poriadok MZ

______________________________________________________________________________________________________________

Pozvánky
Pozvánka na 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh
Archív

 

Materiály na rokovanie MZ
Materiály zo 7. rokovania MZ
Archív

 

Uznesenia MZ
7. zasadnutie MZ – uznesenia
Archív

 

Účasť poslancov na rokovaní MZ
7. zasadnutie MZ - účasť
Archív

 

Hlasovanie poslancov MZ
7. zasadnutie MZ - hlasovanie
Archív

 

Zápisnice MZ
6. zasadnutie MZ – zápisnica
Archív