Dokumenty MZ

______________________________________________________________________________________________________________

Poslanci MZ  Harmonogram rokovaní MZ
Pozvánka MZ Dokumenty MZ
Poslanecké dni MZ    Rokovací poriadok MZ

______________________________________________________________________________________________________________

Pozvánky

Pozvánka na 21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh

Archív

 

Materiály na rokovanie MZ
Materiály na 21. rokovanie MZ

Archív

 

Uznesenia MZ
19. zasadnutie MZ - uznesenia

Archív

 

Účasť poslancov na rokovaní MZ
21. zasadnutie MZ - účasť

Archív

 

Hlasovanie poslancov MZ
21. zasadnutie MZ - hlasovanie

Archív

 

Zápisnice MZ
21. zasadnutie MZ - zápisnica

Archív